Periodieke facturatie

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer >

Periodieke facturatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Verhuring, onderhoudscontracten, maandelijkse of jaarlijkse terugkerende facturen aan dezelfde klanten worden aangemaakt met de module facturatie. Door één maal de vaste gegevens in te brengen bent u in staat om met een eenvoudige operatie de hele reeks facturen aan te maken en af te drukken. De prijzen in deze facturen kunnen eventueel worden gekoppeld aan de spillindex.

 

Deze module bestaat hoofdzakelijk uit twee delen:

 

1.Enerzijds leggen we de wensen rond de periodieke facturen vast. Per factuur wordt bepaald voor wie ze bedoeld is, wat we er wensen op te zetten, en wat de frequentie van facturering is.

2.Daarnaast is er de facturering van de periodieke facturen zelf.

 

Daarnaast zijn extra geavanceerde mogelijkeden ingebouwd. Zo kan men periodieke facturatie laten afhangen van automatische indexering.

 

 

 

Protip

Met key 960497 kun je, in de periodieke facturen, per regel de inkoopprijs ingeven van een artikel. Standaard laten we die prijs op 0 staan en dan zal bij het collectief factureren de gewone prijsberekening van toepassing zijn. Als je een inkoopprijs ingeeft op de regel zal die worden overgenomen in je factuur ( inkoopprijs is zoals altijd per eenheid )