Periodieke factuur werklijst

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Periodieke Facturatie >

Periodieke factuur werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De periodieke factuur werklijst werkt in de eerste plaats volgens het principe van een werklijst.

 

 

 

Er is echter bijkomende interessante informatie beschikbaar, niet in het minst door krachtige selectiecriteria.

 

Volgende velden vragen wat extra toelichting:

 

 

Interessecode

Per periodieke factuur kan men een interessecode koppelen. Zo kan men selecties maken van welke periodieke facturen men wenst aan te maken. Dit vindt men terug bij het aanmaken van de periodieke facturen.

Periode

Hiermee wordt aangeduid wat de frequentie van facturatie is. Typisch voorbeeld is 'maandelijks'

Index

Indien op de periodieke factuur een indexering wordt toegepast, wordt dit hier vermeld. Als deze kolom leeg is, betekent dit dat er geen index gebruikt wordt op de betreffende factuur.

Totaal

Het totaal bedrag van de factuur, als de facturering doorgaat

Per maand

Indien de periodieke factuur een regelmaat heeft van meer dan een maand, wordt hier de berekening teruggebracht naar het aangerekende bedrag per maand. Zeer handig voor abonnementen of andere onderhoudscontracten, waar de bedragen meestal per maand uitgedrukt zijn, maar de factuur zelf (bv. door te kleine bedragen) gespreid wordt over meerdere maanden.

Begin periode

wanneer de periodieke factuur start. Dit kan ook in de toekomst liggen. Bv. een periodieke factuur start pas vanaf april volgend jaar.

Einde periode

Wat de laatste datum is van de facturering van deze periodieke factuur

Einddatum

Indien deze periodieke factuur tot op een bepaalde datum loopt, is deze hier ingevuld. Indien er geen einde is bepaald, dan is deze datum niet ingevuld.

 

 

Protip

Mits de juiste selectie, en de flexibiliteit van de werklijst (rechtermuisklik om totalen te berekenen), kan men heel snel weten wat het totale bedrag zal zijn aan facturen voor een bepaalde maand.