Periodieke factuur

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Periodieke Facturatie >

Periodieke factuur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per periodieke factuur kunnen talrijke gegevens ingegeven worden.

 

 

 

Relatie

Spreekt voor zich. Voor wie is deze factuur?

Interessecode

Hier kan u aan deze factuur direct een interessecode toekennen, ingeval u hier een interessecode invult wordt deze onmiddelijk gekoppeld aan de relatie.

Periode

Om de hoeveel tijd moet deze factuur aangemaakt worden.

Begin periode

De eerste keer dat dit zal worden gefactureerd.

Extra dagen afdruk

Ingeval de 'te factureren periode' niet op het begin van de maand start, dient u hier het aantal dagen in te geven waarop de periode effectief start.

Start u met factureren op de 14de van de maand dan geeft u hier bijgevolg 14 in. Dit om bij afdruk ook zo vermeld te worden op de afgedrukte factuur.

Einddatum

Datum wanneer de laatste periodieke factuur mag worden gemaakt.

Pre/Post factuur

Wordt er gefactureerd voor een aan te rekenen periode of er na?

Betalingsvrwd.

Worden default overgenomen van de relatiefiche, maar kan voor deze specifieke factuur aangepast worden.

Indien u periodieke facturen gebruikt voor gedomiciliëerde abonnementen, vult u hier reeds de betalingsvoorwaarde voor domiciliëring in.

Soort BTW

BTW regime dat voor de factuur van toepassing is.

Referentie

Deze informatie is heel belangrijk indien men soms meerdere facturen voor een klant ingeeft. Immers, bij de aanmaak van de factuur zal DBFACTw automatisch deze referentie overnemen in de referentie van de factuur.

 

U vindt daarna handig in uw factuurlijst terug waar die factuur op betrekking had. De referentie op de factuur wordt automatisch samengesteld uit:

 

1.de referentie op de periodieke factuur ingevuld

2.het datumbereik waarop de periodieke factuur betrekking heeft

 

Divisie

Spreekt voor zich

Valuta

In welke valuta wordt deze klant gefactureerd

Disconto

Spreekt voor zich

Vertegenw

Gekoppelde vertegenwoordiger aan deze relatie

Commissie

Gerekende commissie van deze factuur

Kredietbeperking

Spreekt voor zich

Leverbon maken

Moet er telekenmale er wordt gefactureerd een leveringsbon worden aangemaakt?

Indexeren

U kan deze periodieke factuur koppelen aan een vooraf aangemaakte index, we bespreken dit hieronder.

 

Na het selecteren van de correcte index die moet worden toegepast kan u nog aanduiden hoe deze index moet worden kenbaar gemaakt op de gemaakte factuur.

U kan kiezen per regel of per nieuwe regel:

Indien u per regel selecteerd worden de bestaande factuurregels verhoogd met de index.

Ingeval u nieuwe regel selecteert wordt er op de factuur een nieuwe regel bijgeplaatst met vermelding vanhet index-verschilbedrag.