Beheer periodieke intrastat codes

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Intrastat >

Beheer periodieke intrastat codes

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze functie heeft tot doel voor een bepaalde periode andere Intrastat codes te koppelen aan welbepaalde artikelen. Deze eis wordt soms toegepast in de voedingssector. Verdere informatie over de toepassing kan ingewonnen worden bij Intrastat zelf.

Na de selectie van het artikel waarop de tijdelijke code moet toegepast worden, wordt de Intrastat code, alsook de begindatum en einddatum ingegeven. Meerdere codes zijn mogelijk voor verschillende periodes. Meerdere codes op eenzelfde periode zijn uit den boze. Indien een artikel door geen enkele speciale code wordt gedekt of door geen enkele specifieke periode, wordt steeds teruggevallen op de standaard code in de artikelfiche.