Scanbufferwerklijst

Navigation:  Certified Add-Ons > PDA module via WiFi > Enkele mogelijkheden > Scanbuffers >

Scanbufferwerklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u een overzicht verkrijgen van alle buffers die open staan of die reeds zijn afgesloten. Een reeds afgesloten buffer kunt u op deze manier heropenen en bv. opnieuw gebruiken om in een document in te lezen.

 

Deze scanbufferwerklijst kan je oproepen via direct menu 1088.

 

 

Nieuw

Je kan via deze button een nieuwe scanbuffer aanmaken

Opvragen

Via deze button kan je de geselecteerde scanbuffer opvragen. Dit is handig om na te gaan welke informatie hierin aanwezig is

Wijzigen

Pas de geselecteerde scanbuffer aan door deze button te gebruiken. Tevens gebruikt je deze button om de status aan te passen van de scanbuffer

Markeren

Werkt zoals in alle werklijsten

Verwijderen

Spreekt voor zich.

Samenvoegen

Voegt 2 gemarkeerde scanbuffers samen