Parameters cadeaubon module

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Cadeaubon module > Installatie cadeaubon module >

Parameters cadeaubon module

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om het standaard gedrag van deze module in te stellen zijn een aantal algemene parameters ter beschikking via direct-menu 31 (CTRL-D) op het tabblad Commercieel beheer - Cadeaubon. Het is belangrijk dat deze parameters correct ingevuld zijn, zodat de werking van de module goed verloopt.

Om zeker te zijn dat de module naar behoren werkt, zullen ook een aantal controles uitgevoerd worden.

 

Cadeaubonnen actief in dossier

Indien de licentie toelaat om deze module actief te maken, zal dit ook hier ingesteld zijn. Door deze parameter aan te vinken, wordt de module actief. De lijsten, de functionaliteit wordt dan allemaal zichtbaar.

Standaard artikel voor cadeaubonx

Om een cadeaubon te verkopen, moet een artikel ingegeven kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat er een standaard artikel gedefiniëerd kan worden. Dit artikel wordt trouwens gebruikt om als standaard artikel voor een cadeau template ingevuld te worden.

 

De typisch eigenschappen van het cadeaubon artikel zijn:

- Omschrijving van het type 'cadeaubon, waardebon ... '

- Prijs: geen prijs ingevuld

- Voorraadbeheer: geen voorraadbeheer op dit artikel

- BTW-code: normaal 'buiten de omzet' gehouden

- Grootboekrekening: 46 ....  (minstens een actief-rekening)

 

Artikel voor afronding cadeaubon

Men kan cadeaubonnen aanmaken waarbij teruggave op de cadeaubon niet toegelaten is. In dat geval wordt het restant van de verkoop met dit artikel automatisch afgeboekt.

 

Een voorbeeld:

Stel dat een cadeaubon 30 euro waard is, en de klant koop iets van 28,95. Doordat in de cadeaubontemplate gedefinieerd is dat er geen mogelijkheid bestaat om wisselgeld te retourneren, wordt op de kasverkoop of de factuur automatisch 1,05 euro als extra artikel geregistreerd met vermelding 'Afronding cadeaubon'.

 

Dit artikel bestaat typisch uit volgende eigenschappen:

- Omschrijving: "Afronding cadeaubon"

- Prijs: geen prijs ingevuld

- Voorraadbeheer: uitgeschakeld

- BTW-code:

- Grootboekrekening: klasse 75 (voordelig betalingsverschil)

 

Het artikel moet vanzelfsprekend verschillend zijn van het cadeaubonartikel zelf.

 

Barcode lengte voor willekeurig genereren barcodes

Naast de barcodestam (de eerste cijfers van de barcode) uit de template, wordt hier bepaald hoe lang de rest van de barcode moet zijn. Standaard is deze waarde op 20 gezet (zodat de stam van 10 + lengte van 20 uiteindelijk 30 karakters genereert). U kunt dit verminderen tot 11, en maximaal 35 instellen.

Grootboekrekening voor cadeaubonnen

De actief-rekening die gebruikt wordt om de cadeaubon verkoop op te registreren. Dit moet een klasse 4 rekening zijn (liefst 46....), aangezien de verkoop van cadeaubonnen nog niet in resultaat mag gebracht worden.

Analytische rekening voor cadeaubonnen

De analytische rekening die gebruikt wordt om de verkoop van de cadeaubon op te registreren.

Afboeken

Er zijn verschillende methodes om de niet gebruikte cadeaubonnen in resultaat te brengen.

Via diverse: Enerzijds kan men via een eenvoudige diverse boeking alle afgeboekte cadeaubonnen omvormen tot een 'uitzonderlijke opbrengst'.

Via factuur: Een factuur wordt gecreëerd. Daarbij wordt een bepaalde relatie gebruikt (zie volgende parameters en een bepaald artikel.  De factuur wordt afgerekend incluis btw, en wordt afgewerkt op deze manier.

 

Afboeken via diverse

Journaal voor afboeken via diverse

Indien men met multi-journaal werkt in de boekhouding, moet hier een diverse dagboek worden ingegeven.

 

Tip: gebruik een apart dagboek (CBON) om de boekingen voor de cadeaubon in te realiseren.  Anders gebruikt u best het 'correctie' dagboek, aangezien deze boekingen wel degelijk invloed hebben op de resultaten.

 

Grootboekrekening voor afboeken

Als cadeaubonnen vervallen zijn, moeten ze uit de balans geboekt worden. Om dit te kunnen automatiseren, moet men hier een standaard grootboekrekening in vermelden. Deze grootboekrekening is typisch een klasse 74-rekening. Immers, het afboeken van deze cadeaubon moet als een uitzonderlijke opbrengst beschouwd worden.

Analytische rekening voor afboeken

Als de analytische boekhouding actief is in het dossier, moet het afboeken van een vervallen cadeaubon ook analytisch geboekt worden.

Dit is afhankelijk van de aanduiding op de grootboekrekening zelf. Als daar een vinkje staat bij de grootboekrekening, wordt er van uit gegaan dat analytisch geboekt moet worden.

Indien er bij de grootboekrekening zelf een analytische rekening is ingevuld, krijgt deze voorrang op deze parameter.

 

Afboeken via factuur

Journaal afboeken via factuur

Het journaal dat gebruikt wordt om de afboekfactuur te maken

Relatie voor afboeken via factuur

De relatie die gebruikt wordt om de factuur van de afboeking te maken.

Artikel voor afboeken cadeaubonnen

Het artikel om de factuur van het afboeken te maken.

 

 

 

 

Heel wat controles zijn ingebouwd om tot de juiste werking van de module te leiden. Deze controles worden uitgevoerd bij het bewaren van de parameters.

 

Eens deze parameters goed ingesteld, maakt men eerst een cadeau template aan. In het geen volgt wordt dit in detail beschreven.