Parameters RMA

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module >

Parameters RMA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hiermee stelt u de parameters van de RMA module in. Dit moet u doen vooraleer met de module gestart wordt.  Naarmate een module evolueert kunnen parameters toegevoegd worden die hier niet onmiddellijk gedocumenteerd zijn.

 

Parameter modules (Direct-menu 31)

 

De parameters omtrent deze RMA module, bevinden zich onder Tabblad Commercieel beheer, Tabblad RMA.

 

 

RMA actief in dossier (Helpkey 960395)

Vink dit aan zodat de RMA module actief wordt in het dossier.

Artikel creditnota terugname

Het artikel dat gebruikt wordt om op de creditnota voor de klant de waarde te zetten die terugbetaald wordt. Deze waarde is normaal de oorspronkelijke verkoopprijs van het artikel (zie RMA item zelf).

Artikel creditnota kost

Indien voor een creditnota een kost aangerekend wordt bij terugname, bv. een zogenaamde 'restocking fee', kan dit hier ingesteld worden.

Artikel scrap factuur

Het artikel dat gebruikt wordt om op een 'onkostenfactuur' intern de kosten van het verloren gaan van de RMA artikelen te boeken.

Artikel RMA leverancier creditnota

Hier kunt u instellen welk artikel dient gebruikt te worden bij Creditnota van RMA leverancier.

Contante klant toelaten (Helpkey 960397)

Parameter om op een RMA klant ook een contante klant toe te laten (bv. bij onmiddellijke ruil en afgifte van het oorspronkelijke kasticket). Default staat deze parameter af. Men wordt verondersteld de juiste klant-relatiefiche te kiezen om de RMA klant te registreren.

Manueel artikel toelaten (Helpkey 960285)

Zoals het woord zelf zegt, manuele artikelen worden door het aanvinken van deze parameter toegelaten.

Interactief aanmaken van documenten vanuit RMA (Helpkey 960483)

Deze parameter laat u toe om de documenten (Bestelbon, Creditnota, Kostfactuur en Scrapfactuur) interactief aan te maken. Dit betekent dat de documenten opgemaakt worden als voorbeeld en deze nog niet opgeslagen worden, nadien hebt u nog de keuze of deze al dan niet dienen opgeslagen te worden.

Escalatie naar RMA leverancier toelaten (Helpkey 960398)

Deze parameter bepaalt of escalatie mogelijk is naar RMA leverancier.

Default RMA verantwoordelijke

Hier kan een relatie als standaard worden ingesteld als verantwoordelijke voor de afhandeling van de RMA.

Vertegenwoordiger bij aanmaak bestelbon klant voor RMA klant

Hier wordt ingesteld of er standaard een RMA verantwoordelijke is (deze staat als default) of dat de vertegenwoordiger van de relatie dient overgenomen te worden, bij het aanmaken van een bestelbon klant voor een RMA klant. U kan hier ook instellen dat er een vraag dient gesteld te worden, waarbij u nog altijd kan kiezen welke verantwoordelijke u wilt overnemen.

Relatie voor scrapfactuur

Hier kan een relatie als standaard worden ingesteld bij het maken van een scrapfactuur

Melding escalatie naar RMA klant mogelijk (Helpkey 960479)

Aangevinkt geeft deze parameter  bij overname van een unit in een servicerapport, de melding of deze unit kan geëscaleerd worden naar een RMA klant.

Melding escalatie naar RMA leverancier mogelijk (Helpkey 960480)

Aangevinkt geeft deze parameter  bij overname van een unit in een servicerapport, de melding of deze unit kan geëscaleerd worden naar een RMA leverancier.

Stock bijwerken bij status 'te bepalen' (Helpkey 960481)

Aangevinkt geeft deze parameter bij status 'Nog te bepalen' een + 1 in de gewone stock, Uitgevinkt wordt er  geen stockbeweging in de gewone stock uitgevoerd.

RMA documenten automatisch genereren (Helpkey 960487)

WEG TE DOEN, KOMT ONZICHTBAAR

Creditnota leverancier via bestelbon (Helpkey 960488)

Deze parameter bepaalt de werking voor een creditnota bij RMA leverancier en wordt hier verder uitgelegd.

Geen controle bij status afgewerkt in fiche (Helpkey 960491)

Via deze parameter Aan te vinken, kunnen de controles op status RMA en item status minder scherp gezet worden. Er komt dan wel een melding ivm de status wijziging, maar er kan wel worden doorgegaan met de wijziging. Dit gaat enkel over de controle  bij het afgewerkt zetten van een fiche (klant of leverancier), waarvan niet alle items afgewerkt zijn.

Mini RMA in dit dossier (Helpkey 960287)

De 'basic' RMA module wordt hiermee actief gezet. Alleen aanwezig omwille van 'backwards compatibility'.

 

Opdat DBFACT ook geïntegreerd wordt naar de garantievoorwaarden, moet het nieuw garantiesystem actief zijn.

Zie 'parameters voor garantievoorwaarden'.