Parameters WMS Transferten

Navigation:  »No topics above this level«

Parameters WMS Transferten

Return to chapter overview

Volgende parameters zijn mogelijk in WMS transferten

 

Transferten actief in dossier

Met deze parameter maakt u de magazijn transferten actief in het dossier. Daarvoor moet dit in de licentie activeerbaar zijn, en moet WMS Magazijnbeheer ook reeds actief zijn.

Magazijntransfert documentnummering

Met deze optie kan men instellen hoe een magazijntransfert als document genummerd wordt.

Standaard is dit ingesteld op jaartal + vier opeenvolgende cijfers.

Transfert / transport magazijn

Het magazijn dat gebruikt wordt om de goederen te registreren 'uit' het vertrekkende magazijn, maar nog niet toegekomen zijn in het 'aankomst' magazijn.

Transfertmagazijn wordt ook nog 'transportmagazijn' of 'tussenmagazijn'  genoemd.

Toewijzing in transferten

Aangezien geplande transferten eveneens uitgaande en inkomende transfert bewegingen genereren, komen deze in de toewijzingen ook er bij te staan, en zijn daardoor toewijzingen mogelijk.

 

Zo is de 'uitgaande' (vertrek) kant van een magazijntransfert het equivalent van een backorder klant.

zo is de 'inkomende' (aankomst) kant van een magazijn transfert het equivalent van een backorder leverancier.