Parameters WMS Inventaris

Navigation:  »No topics above this level«

Parameters WMS Inventaris

Return to chapter overview

 

WMS Inventaris actief

De module WMS Inventaris is actief

Alarmpeil bij opname

Indien het ingegeven aantal bij het scannen hoger is, zal automatisch een waarschuwing gegeven worden om te vragen of u zeker wenst door te gaan

Maximale waarde telling

U mag geen getal hoger dan dit kunnen inscannen in de aantallen.

Scancode in artikel zoeken

U kan het scangedrag zelf instellen. Standaard wordt gezocht op de Ean8 van artikelcode, het stuknummer, de barcodes van het artiklen en het volledig artikelnummer.

Indien u andere zoekmethodes wenst te gebruiken, kan een voorstel gemaakt worden om dit uit te breiden volgens uw wensen.

Scanner interface

Standaard is er geen speciale interface geïnstalleerd. Via een 'hook' kunt u voor eigen  scanners een script laten ontwikkelen, dat  automatisch het formaat met de gegevens van de scanner omvormt naar de invoermogelijkheden.

De optie "formula wizard" is zo gemaakt dat u bij de keuze van dergelijke scanner, zonder enige instelling, automatisch dit type scanner kunt gebruiken.

Standaard scanner bestand

Indien men kiest voor een Formula Wizard, wordt hier standaard de optie getoond van het bestand dat gebruikt moet worden.