Parameters

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix >

Parameters

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De prijzenmatrixmodule heeft niet zo veel parameters nodig. Het systeem wordt grotendeels 'geleid' via de definitie van de regels zelf. Het is daarom des te belangrijker veel aandacht te besteden aan het vastleggen van deze regels.

 

De parameters inzake de prijzenmatrix kan u vinden via direct menu 31. Tabblad commerciëel beheer / prijzenmatrix.

 

 

 

Prijzenmatrix actief

De prijzenmatrix module is actief. Het actief zetten van deze module kan alleen als de module ook beschikbaar is in de licentie. Het is niet door dat in de licentie deze module actief staat, ook automatisch deze module geactiveerd is.  Door de module actief te zetten, kan men al regels invoeren, items invoeren (met waarden), simulaties uitvoeren. Zolang de volgende parameter niet actief is, blijft het oude systeem werken

Prijzenmatrix berekening actief

Als de module actief is, en men wenst ook dat de prijsberekening ook in documenten en dergelijke te hanteren, moet men deze optie aan zetten.

 

Protip

Gebruik de eerste parameter om het systeem klaar te zetten, goed voor te bereiden, simulaties en controles uit te voeren. Eens blijkt dat alles naar behoren werkt, is het voldoende om hier deze parameter aan te vinken. Opgelet: bestaande gebruikers moeten dan eventjes DBFACTw verlaten, voordat deze optie actief wordt.

 

Gebruik van tarieven

Wat tarieven zijn, wordt bij de definities uitgelegd.  Het gebruik van tarieven wordt aangemoedigd. Bij een relatie wordt vastgelegd welke tarief gebruikt wordt, maar als er geen tarief bestaat, kan het gebeuren dat men wenst dat er gewoon een prijs van het artikel wordt overgenomen. Welke prijs overgenomen moet worden, wordt dan bepaald in de relatiefiche (soort prijs / extra prijs).

Als men niet met tarieven (regels) werkt, kan het zijn dat men gewoon de prijs van het artikel (in het overeenkomstige veld) wenst te gebruiken.

Indien men geen tarieven wenst te gebruiken, kan men dit hier ook instellen. Op dat moment kunnen alleen de prijzen op de artikelfiche gebruikt worden.

Indien geen prijs gekend

Instelling die hier gekozen wordt zal ervoor zorgen dat DBFACTw steeds de winkelprijs/prijs volgens document/geen prijs zal gebruiken in een document

Als meerdere regels voldoen

Parameter die invloed heeft op het tussenscherm bij ingave in documenten:
- Nooit tussenscherm tonen
- tussenscherm bij staffelprijzen

- Prijssimulatiescherm tonen

Bij "nieuw" in relatie prijzen/kortingen gebruik regel

Deze parameter dient u te koppellen met de Matrix Regel waar de prijs/korting dient opgeslaan te worden
Lees hier meer over

Persoonlijke prijzen aanmaken gebruik regel

Deze parameter dient u te koppellen met de Matrix Regel waar de persoonlijke prijs dient opgeslaan te worden
Lees hier meer over

 

 

Voor meer uitleg over deze parameters, kunt u op de parameters ook met de rechtermuisklik de nodige uitleg verkrijgen.

 

Ook staat onze helpdesk steeds ter beschikking voor meer informatie over deze instellingen.