Parameters BTW aangifte

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > BTW >

Parameters BTW aangifte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Enkele parameters worden eveneens gebruikt om de BTW aangifte op te stellen:

 

1) uit dossierbeheer:

Deze gegevens vindt u in Direct-menu 30 onder het Tabblad Extra 1.

 

 

De naam en hoedanigheid is vanzelfsprekend de naam en de functie van de persoon die gemachtigd is de BTW aangifte te ondertekenen en die dat ook doet. ==> DIT WORDT NIET MEER GEBRUIKT SINDS INVOERING MANDATARISGEGEVENS

 

In het veld BTW etiket dient u het nummer van uw oud BTW vignet in te vullen, met de structuur zoals hierboven aangegeven. De structuur ziet er als volgt uit :

 

Positie 1 :

Altijd A

Positie 2 :

M voor maandelijkse, T voor driemaandelijkse aangiftes

Positie 3 :

Altijd spatie

Positie 4 :

Altijd /

Positie 5 :

Altijd spatie

Posities 6 tot 8 :

Nummer van uw BTW controle.

 

2) uit Mandatarisgegevens:

 

De vernieuwde schema's van Intervat (verwerkt in DBFACT vanaf versie 2.73cff) kijken naar de bedrijfsgegevens in het boekhoudpakket en plaatsen deze direct in het XML bestand.

Maw indien u zelf de BTW bestanden doorstuurt, dienen de contactgegevens (oa uw mailadres en telefoongegevens) in Direct-menu 30 ingevuld te zijn, indien u dit niet zelf doorstuurt (vb boekhoudkantoor stuurt door) dient u 'Gebruik mandatarisgegevens voor BTW' aan te vinken en in te vullen in het laatste Tabblad Mandatarisgegevens (alle contactgegevens dienen ingevuld te zijn).

 

 

Als boekhoudkantoor die de aangifte doorstuurt van een klant (maw de klant zelf is klant bij TML) dienen de gegevens van het boekhoudkantoor in de linkerkolom ingevuld te worden.

Een boekhouder of boekoudkantoor die zelf klant is bij TML en dus over meerdere dossiers beschikt voor zijn klanten dient de rechterkolom ingevuld te worden.