Parameter Modules

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > e-Invoice outbound - Mail > Instellingen >

Parameter Modules

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-Invoice outbound verkeer actief in dit dossier (Helpkey 960706) : via deze parameter stelt u in of u in dit dossier de e-Invoices via e-mail wenst te versturen. Deze parameter staat NIET standaard in elke dossier aan als u over de module beschikt. Deze parameter kan niet samen met helpkey 960705 (Certipost outbound actief in dit dossier) worden gebruikt.

 

 

Als de parameter wordt geactiveerd zal de volgende melding worden gegeven :

 

 

Hierbij worden alle facturen en creditnota’s uit het verleden germarkeerd zijnde ‘Elektronisch verstuurd’.

Deze actie is nodig omdat anders gaat worden voorgesteld om alle facturen en creditnota’s uit het verleden elektronisch door te sturen terwijl deze reeds afgedrukt zijn.