Parameters WMS Picking & Putaway

Navigation:  »No topics above this level«

Parameters WMS Picking & Putaway

Return to chapter overview

Volgende parameters kunnen ingesteld worden bij de WMS picking & putaway module.

 

Picking & put-away actief in dossier

Als de licentie het toelaat, en de module WMS magazijnbeheer is reeds actief, dan kan men deze module activeren.

Status van toewijzing bij locatie

Een toewijzing kan ook een status hebben. Dit was van zeer groot belang bij vroegere implementaties van het backorder toewijzingssysteem.

Als de goederen in de picking & put away module verplaatst worden van locatie, dan zal automatisch ook de status gewijzigd worden in de toewijzing.

Bv: als goederen in een 'UIT' locatie komen te staan, komen ze automatisch op de status 'Klaar op locatie'  te staan.

 

Deze parameters zijn niet zo zeer meer van belang voor de WMS module op zich, maar zeker wel voor het gebruik van bv. de verwittingsmodule, waar de status van de toewijzingen zeker gebruikt wordt.

 

Kasverkopen / levering / factuur

 

Bij inlezen van magazijnopdracht, controle op andere klaargelegde artikelen

Als men kiest via de knop 'inlezen document' voor het inlezen van een magazijnopdracht, worden alle artikelen die in de magazijnopdracht staan nagekeken. Indien ze niet meer beschikbaar zijn, dan krijgt u een waarschuwing.

Met deze optie gaat zelfs tegelijkertijd nagekeken worden of nog àndere artikelen buiten de gekozen magazijnopdracht, uitgeleverd kunnen worden. Dan krijgt u daar automatisch een waarschuwing van.

Bij receptie

 

Actie bij bewaren van de receptie

Nadat de receptie geregistreerd is, zullen de goederen automatisch op de IN locatie komen te staan.  De 'wegzet' locatie bewegingen proberen alles uit de IN locatie op picking locaties en op UIT locaties te plaatsen.

Hier kunnen we bij het bewaren van de receptie alvast verschillende acties verkrijgen:

 

Geen actie voor locatiebewegingen

Vragen aanmaak locatie bewegingen en tonen: er wordt gevraagd of de locatie bewegingen mogen aangemaakt worden, en zo ja, dan worden deze automatisch aangemaakt en in de pickingwerklijst getoond.

Vragen aanmaak magazijnopdracht en tonen: dezelfde optie als 'aanmaak locatie beweging', maar tegelijkertijd worden alle locatie bewegingen in een nieuwe magazijnopdarcht geplaatst.

Automatische aanmaak locatie bewegingen en tonen

Automatische aanmaak magazijnopdracht en tonen

 

 

Bestelbon klant

 

Standaard pick gedrag bij bestelbon klant

In een standaard dossier wordt crossdock steeds toegelaten, en aldus geactiveerd.  Sommige klanten willen voor projecten en dergelijke bv. nog niet dat goederen automatisch op UIT locaties worden gezet, maar eigenlijk nog op de standaard pick locaties.

Door deze parameter aan te passen, zal bij de bestelbon in het 'sluitscherm' ingesteld kan worden hoe de picking / cross dock op de bestelbon dient te gebeuren.