Overzicht dossiers

Navigation:  Starten met DBFACTw > Het dossier > Dossierbeheer >

Overzicht dossiers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Hier vindt U een overzicht van alle beschikbare dossiers met hun status, versienummer, firmanaam van het dossier en zeer belangrijk, of het dossier up-to-date is.

 

Door Sortering op up-to-date status aan te vinken komen alle dossiers die up-to-date zijn bovenaan de lijst te staan. U kan een overzicht afdrukken door op Afdrukken te klikken.

 

De knop Refresh gegevens gaat het bestand met alle dossiergegevens (Dossier.dbf) uitvegen en opnieuw de dossier gegevens ophalen. Doe dit alleen maar als niemand is ingelogd in DBFACT.