Overzicht stockbewegingen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > RMA module >

Overzicht stockbewegingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Omdat er zoveel zaken automatisch gebeuren in RMA, is het niet altijd even snel zichtbaar wat er op het vlak van stock gebeurt, achter de schermen. Hieronder vind u een overzicht welke wijziging welke stockbeweging teweeg brengt, dit zowel voor de RMA stock als voor de gewone, echte, 'verkoopbare' stock.

 

Status 'Nog te bepalen' (zowel bij RMA Klant als bij RMA Leverancier) geeft nooit een stockbeweging, tenzij Helpkey 960481 aangevinkt is in het dossier. Als deze parameter aangevinkt is, wordt er bij deze status altijd een +1 gedaan in de RMA stock, niets in de echte stock.

 

Status

RMA stock

Echte stock

RMA Klant: Opvolging klant:

 

 

Onmiddellijke swap

+ 1

+ 1

Uitgestelde swap

+ 1

Niets

Onmiddellijke ruil

+ 1

+ 1

Uitgestelde ruil

+ 1

Niets

Creditnota

+ 1

Niets

Herstelling via RMA leverancier

+ 1

Niets

RMA Klant: Opvolging intern:

 

 

Terug in gewone stock

- 1

+ 1

Afboeken als scrap

- 1

Niets

Afboeken naar RMA leverancier

Niets

Niets

Doorgeboekt naar RMA leverancier

- 1

Niets

Herstelling via RMA leverancier

Niets

Niets

Terug naar klant

- 1

Niets

RMA Leverancier: Opvolging intern:

 

 

Manco receptie (ontbrekend artikel)

+ 1

- 1

Defect tijdens levering

+ 1

- 1

Defect in stock

+ 1

- 1

Verkeerde levering

+ 1

Niets

Komt van RMA klant

+ 1

Niets

Herstelling van RMA klant

Niets

Niets

RMA Leverancier: Opvolging leverancier:

 

 

Artikel door leverancier geswapt

- 1

+ 1

Uitgestelde swap

- 1

Niets

Alternatief ruilartikel

- 1

+ 1

Uitgestelde ruil verwacht

- 1

Niets

Leverancier crediteert

- 1

Niets

Kost factureren aan leverancier

- 1

Niets

Afboeken als scrap

- 1

Niets

Herstelling aangevraagd

Niets

Niets

Herstelling in uitvoering

Niets

Niets

Herstelling geweigerd

Niets

Niets

Herstelling uitgevoerd

- 1

+ 1

Herstelling uitgevoerd en terug naar klant

Niets

Niets