Correcties in inventaris

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Inventarisprocedure >

Correcties in inventaris

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een overzicht kan getoond worden in de vorm van een werklijst. Deze correcties kunnen zich voordoen in verschillende inventarissen.

Een lijst kan ook afgedrukt worden, dit ter verantwoording van de aanpassingen die aan de stock gebeurd zijn.

 

 Protip

 in bepaalde ondernemingen zoekt men een methode om logistieke managers op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Veelal dient   dit document als draaiboek om deze verantwoordelijkheid te officialiseren.