Output

Navigation:  Starten met DBFACTw >

Output

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In 'vaktermen' wordt dit ook wel de Sel-Out genoemd, dus als u onze helpdesk of iemand anders hierover hoort spreken weet u direct over wat ze het hebben...

Dit scherm krijgen we te zien telkenmale we een document, lijst, historiek wensen af te drukken. U kunt via dit scherm immers veel meer...

 

We bespreken even de verschillende mogelijkheden zoals zij nu bestaan.

 

1.Scherm
2.Printer
3.Bestand
4.Fax
5.E-mail
6.Export