Orderboek uitgebreid

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Uitgebreid Aankoopbeheer >

Orderboek uitgebreid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vooraleer we het uitgebreid orderboek kunnen gebruikt worden. Om deze informatie bij te kunnen houden, moet men eerst orderboeken definiëren. Zie daarvoor de orderboeken.

 

Dit is de kernfunctie van de uitgebreide orderboeken. We zien een overzicht van de artikelen die in het orderboek zitten, en kunnen een simulatie uitvoeren voor wat besteld moet worden.  We beschrijven de verschillende zones van het scherm in detail:

 

 

Volgende zones worden onderscheiden:

 

Bestellijst

geel

De artikelen worden er in de vorm van de werklijst weergegeven, met alle functionaliteit van een werklijst. Er kan niet rechtstreeks op de lijst gewerkt worden, maar de knoppen zijn handig gekozen om snel aanpassingen uit te voeren.

Artikelinformatie

groen

De belangrijkste informatie van het aangeduide artikel in de werklijst wordt hier onmiddellijk weergegeven. zo kan men heel snel ëren of de bestelhoeveelheid voldoet aan de wensen.

Maandhistoriek

blauw

Dit stuk kan al dan niet aangevinkt zijn. We zien van de laatste 12 maanden de hoeveelheid artikelen die verkocht zijn (gefactureerd of in kasverkopen)

Historiek jaar / receptie

paars

De verkochte aantallen van de laatste drie jaar, alsook eventueel wanneer het artikel de laatste keer ontvangen is, staan hier weergegeven.

Aankoopinformatie

cyaan

Afhankelijk van het gekozen artikel in de werklijst staat hier de basisinformatie (bv. bij 'aankoop op artikel') of een lijst van mogelijke kandidaten waar het artikel besteld kan worden.

Bestelinfo

oranje

Indien de artikelen toegewezen zijn aan hun respectievelijke leveranciers, wordt hier gesimuleerd hoe groot de bestelling zou zijn, indien de bestelling zou doorgaan.

 

 

De kolommen in de bestellijst

 

De meeste kolommen spreken voor zichzelf, maar enkele behoeven toch iets meer uitleg:

 

Artikel

Dit is zo'n flexibele artikel-kolom. Afhankelijk van de parameter, staat hier ofwel de

Gewenst

Uit de berekeningen, of door manueel toe te voegen, hebben we ingegeven welke aantallen we eigenlijk zouden willen bestellen. Gezien het mogelijk aankoopgedrag, kan dit echter verschillen van de hoeveelheden die we kùnnen bestellen.

Te bestellen

Indien bij een leverancier een minimum bestelhoeveelheid (of bestelaantal) ingevuld is, wordt hier automatisch het aantal ingevuld dat we kunnen gebruiken om te bestellen.

Toegewezen aan

Artikelen waar geen keuze voor bestaat, worden automatisch toegewezen. Voor andere artikelen (multi-leverancier artikelen), zal dit normaal blanco blijven. Pas na de definitieve toewijzing, zal ook hier de naam van de gekozen leverancier ingevuld zijn.

Netto

afhankelijk van de toewijzing wordt hier dan de netto aankoopprijs ingevuld.

 

Kleurencodering van de lijst:

zwart: normale lijn

grijs: backorderlijn

 

 

Artikelinformatie

 

Door het vinkje aan of uit te zetten bij 'Artikel', wordt deze informatie al dan niet getoond. De informatie die getoond wordt is van het aangeduide artikel in de lijst.

 

Protip

Handig is dat men op veel van deze informatie kan dubbelklikken om extra informatie te verkrijgen. zo klikt men op B.O. Klant, en men verkrijgt de lijst van de backorders klant van het artikel.

 

 

 

Maandhistoriek

 

Door het vinkje aan of uit te zetten bij 'Historiek/maand', worden de laatste 12 maanden historiek automatisch getoond. Indien deze periode jaar-overschrijdend is, worden bij de oudste maanden (die staan dan onderaan), het jaartal vermeld.

 

 

Historiek /jaar en receptie

 

Ook hier krijgen we heel snel een overzicht van de verkopen van deze producten, dit getotaliseerd over de laatste drie kalenderjaren. Opgelet: het huidige jaar is nooit compleet, dus de drie getallen zo vergelijken is iets voorbarig. Indien receptie aangevinkt, staat ook de laatste receptie en datum ingevuld.

Opmerking: als men al deze zaken aanvinkt, vertraagt het systeem een beetje. Bij niet performante systemen kan men daarom beter deze topics uitschakelen in het courante gebruik.

 

 

Aankoopinformatie artikel

 

In één oogopslag zien we hier waar we het artikel kunnen bestellen. Bij artikelen onder 'aankoop op artikel' of 'valuta op artikel', of zelfs 'één leverancier', wordt hier de informatie gewoon getoond. Het wordt pas interessant bij meerdere leveranciers, aangezien hier de lijst met alternatieven wordt getoond.

 

Meer nog, indien de informatie van het artikel nog niet up to date is, kan men zelfs hier ook onmiddellijk het aankoopgedrag voor het artikel wijzigen, bij voorbeeld van 'aankoop op artikel' naar 'multileverancier'.

 

Met de rechtermuisklik op de linker kolom (leverancier) kan men:

 

de gekozen leverancier toewijzen.

de toewijzing verwijderen

een nieuwe leverancier toevoegen

een bestaande leverancier wijzigen

een bestaande leverancier verwijderen

een overzicht van de diverse leveranciers opvragen

Online informatie opvragen voor het artikel (dus alle leveranciers in één keer van hetzelfde artikel)

Online informatie opvragen voor de geselecteerde leverancier.

 

 

Het gekozen alternatief komt automatisch in het groen te staan.

 

 

Bestelinformatie

 

Om de simulatie te vervolledigen, kan hier realtime berekend worden, wat het resultaat van de bestelling zal zijn indien men deze zou uitvoeren volgens de op dat moment toegewezen criteria.

 

Dubbelklik op een leverancier toont automatisch de leveranciersfiche met de mogelijkheid er de alarm-niveaus voor bestellingen in te geven

Met de rechtermuisklik kan men de bestelling van een leverancier aanmaken.

 

Opmerking: aangezien bij iedere toewijzing de herberekening van de mogelijke orders dient te gebeuren, kan dit op tragere systemen wat tijd in beslag nemen. Vandaar dat bij het 'ruwe' werk in het begin, 'onmiddellijk bijwerken' uitgeschakeld kan worden.

 

 

Knoppen

 

Nieuw

Nieuw item

om een nieuw item manueel toe te voegen tot de lijst. Afhankelijk. Indien geen orderboek gekozen is (zie orderitem selectie), zal geen nieuw item toegevoegd kunnen worden.

Nieuwe leverancier voor artikel

Indien het artikel 'multileverancier' ondersteunt, kan men hier onmiddellijk een nieuwe leverancier toevoegen.

Maak bestelling

Na keuze van een bepaalde leverancier, kan hier onmiddellijk de bestelbon gemaakt worden, en de items uit het orderboek verwijderd.

 

 

Opvragen

Item

Het item wordt getoond om te wijzigen

Verleden relatie

 

Relatiegegevens

De F12 functie zoals we die overal in DBFACTw gewoon zijn, wordt hiermee geactiveerd

Artikel

De artikelfiche van het gekozen artikel wordt getoond.

Leverancier

 

 

 

Rechtermuisklik

Laat toe het gedrag van de <Enter> toets in de lijst aan te passen: ofwel wijzigen we dan het order item, ofwel wordt automatisch de artikelfiche getoond.

 

 

Wijzigen

 

Men krijgt onmiddellijk het order-item detail te zien.

 

 

Inlezen

Artikelen inlezen

Met de bestelvoorstelselector wordt een lijst van artikelen opgesteld, met de respectievelijke aantallen, zoals die besteld moeten worden.

Backorders inlezen

Juist zoals bij de bestelbon leverancier, kunnen hier rechtstreeks backorders van klanten ingelezen.

Bestelbon inlezen

Als men alle artikelen van een specifieke bestelbon wenst in te lezen, wordt deze functie gebruikt. Een bestelbon nummer of klant kan gekozen worden, waarna men het overzicht van de verschillende artikelen ziet.

Suborderboeken inlezen

Een orderboek kan verwijzen naar een ander orderboek. Zie daarvoor de definitie van een orderboek.  Bedoeling is met deze werkwijze dat verschillende mensen (bij voorbeeld assortimentverantwoordelijken of product managers of ook winkelverantwoordelijken), hun eigen orderboek gebruiken om voor te stellen te creëren. De artikelen kunnen daarna automatisch samengebracht worden in één orderboek (en worden automatisch uit de suborderboeken overgebracht

Andere orderboeken

Als iemand verantwoordelijk is voor de aankoop van artikelen, kan deze uit de andere orderboeken 'overnemen' wat besteld moet worden. Hier is geen indirecte koppeling aanwezig, zoals bij 'suborderboeken inlezen'. Het is de bedoeling dat er items van andere orderboeken overgenomen worden om de bestellingen uit te voeren. Zo is het perfect mogelijk dat de andere orderboeken uit tal van diverse artikelen bestaan, bv. omdat iedere verkoper zijn besteladviezen kan ingeven, maar dat de aankoper bepaalt in welke orderboeken de items overgenomen worden, om ze dan te bestellen. De items (artikelen) die overgenomen worden, zijn verwijderd uit het oorspronkelijk orderboek. ze worden als het ware verplaatst van het ene naar het andere orderboek.

Opgelet: soms kan het voorkomen dat dit geweigerd wordt. Eén mogelijkheid is dat een artikel niet meer dan één keer mag voorkomen in een orderboek. Dit kan ingesteld worden in de parameters en/of de definitie van het orderboek.

 

 

'refresh' knop of

 

Zeer krachtige functie!

als er een orderboek gekozen is en als van het gekozen orderboek er een bestelvoorstelselectie bewaard is, zal DBFACTw hiermee de lijst van items in het orderobek automatisch leegmaken. Daarna wordt de bestelvoorstelselectie automatisch berekend, en worden de items in de lijst ingevuld.

 

 

Markeren

 

Standaard gedrag van een werklijst

 

 

Verwijderen

Item

Het item wordt uit het orderboek verwijderd. De lijst schuift op. Indien meerdere items gemarkeerd, dan zullen deze allemaal verwijderd worden.

Toewijzing

De toewijzingen van de multileverancier artikelen zullen verwijderd worden. Indien meerdere items geselecteerd, zal dit voor al die items tegelijkertijd gebeuren.

Orderboek leegmaken

Het volledige orderboek wordt leeggemaakt. De items hoeven niet geselecteerd te zijn.

 

 

Zoeken

 

Indien men werkt met eerder lange lijsten,  kan men het artikel heel snel terugvinden door op zoeken te klikken, en het artikel in te voeren of zelfs te scannen. De lijst wordt daarna gepositioneerd op het artikel dat men wenst terug te vinden.  Als het artikel niet in de lijst voorkomt, wordt dit  gemeld.

 

 

Toewijzen

 

Volgens verschillende methodes voorrangsregels wordt hier de toewijzing gedaan. Indien meerdere items gemarkeerd, worden deze allemaal (automatisch) toegewezen, indien mogelijk. Indien 'nulprijs' aangevinkt, wordt ook rekening gehouden met leveranciers waarvan de prijs niet ingevuld is.

 

 

Online

 

Voor leveranciers die een online verbinding hebben met DBFACTw, wordt hier automatisch een verbinding gemaakt naar de server(s) van de leverancier, en de gewenste informatie real-time opgevraagd. Deze informatie wordt automatisch ingevuld bij de leveranciersinformatie van het artikel.

Opmerking: deze optie is alleen actief als de module 'online XML module' in het dossier geactiveerd is.

 

 

Afdrukken

Overzicht

Een overzicht van de items die zich in de lijst, het orderboek bevinden.

Prijsaanvraag

Vooraleer te beslissen om te bestellen, kan men vragen aan leveranciers of ze voor deze referenties eerst nog hun aangepaste prijs kunnen laten weten. Deze prijzen kunnen dan gecheckt worden en op basis daarvan kan definitief de keuze van bestelling gemaakt worden.

Prijsaanvragen kunnen zowel via fax, printer of email verstuurd worden.

 

 

Sluiten

 

Standaard werklijst gedrag.