Orderboek item - artikel

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Uitgebreid Aankoopbeheer > Orderboek uitgebreid >

Orderboek item - artikel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Per item van een orderboek kunnen een aantal zaken ingesteld worden. Het belangrijkste is vanzelfsprekend het aantal dat besteld wordt.

 

 

Indien het item is ontstaan vanuit een backorder (bv. inlezen backorders, of via doorboeken vanuit een bestelbon klant), zal ook de extra informatie links onder vermeld staan: zowel het document nummer, de klantnummer, en (voor interne informatie): het backorder nummer.

 

De volgende velden kunnen hier gewijzigd worden:

 

Artikel

Een artikel kan alleen gekozen worden bij creatie (bij toevoegen van een item)

Aantal

Het aantal artikelen dat men wenst te bestellen. Aangezien dit nagenoeg het enige is dat normaal gewijzigd wordt, springt de cursor na de ingave van het aantal automatisch naar de knop 'opslaan'. Tweemaal enter zorgt daardoor voor een snelle aanpassing van het aantal

Memo

Extra informatie kan hier ingevoerd worden. Indien een item toegevoegd is via backorder informatie, wordt deze informatie ook hier vermeld.

 

Protip

Bij het activeren van dit venster, staat de cursor standaard al op het aantal. Het volstaat meestal gewoon dit aantal te wijzigen. Als je daarna op <Enter> klikt, dan springt de cursor onmiddellijk naar de knop 'opslaan'. Een extra <Enter> volstaat om te bewaren. Indien men toch iets in de memo wil aanpassen, kunnen de pijltjestoetsen snel soelaas brengen.