Orderboekitem selectie

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Uitgebreid Aankoopbeheer > Orderboek uitgebreid >

Orderboekitem selectie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Terwijl men werkt met de uitgebreide orderboeken zijn heel krachtige opzoekmogelijkheden voorzien. De bedoeling wordt hieronder in 't kort uitgelegd.

 

 

Orderboek

 

Normaal werkt men altijd met één orderboek tegelijkertijd. Het kan echter voorkomen dat men alle 'te bestellen artikelen' onder mekaar wilt zien, in één lijst. Door dit uit te schakleen kan men de volledige lijst raadplegen.

Orderboek divisie

Soms kan het gebeuren dat men verschillende orderboeken per divisie heeft. Via deze divisieselectie kan men alles wat te bestellen is in één lijst bekijken, ook al zijn ze in verschillende orderboeken ondergebracht.

 

Protip

Een organisatie die werkt met meerdere winkels, kan zo per winkel één of meerdere orderboeken implementeren. Zo bestaat er zelfs een parameter dat een artikel niet meer dan één keer mag voorkomen over dezelfde divisie heen.

 

Orderboek aankoper

Aangezien er per orderboek een aankoper verantwoordelijk gesteld kan worden, geldt hier een analoge redenering als bij de orderboek divisie. Met één en dezelfde werklijst kan deze aankoper zien welke artikelen hij/zij moet bestellen.

Orderboek sublijst

Een heel krachtige functie: we verwijzen naar de orderboek definitie voor de uitleg van de sublijst. Feit is  dat, zonder de items over te brengen, op voorhand al kan gezien worden welke artikelen allemaal voorkomen in de verschillende orderboeken die afhangen van één bepaald orderboek.

 

 

Aantal gewenst

Soms kan het gebeuren dat artikelen gewoon ingelezen zijn zonder aantallen. Om snel deze items uit de lijst te filteren, is dit filtercriterium toegevoegd.

Aankoopgedrag

Op een artikel kan men verschillende 'aankoopgedragingen' definiëren. Dit orderboek werkt voornamelijk met de artikelen waar een keuze mogelijk is. De andere artikelen worden immers automatisch bij één en dezelfde leverancier besteld. Om de aankoper specifiek op die artikelen te laten concentreren waar een keuze moet gemaakt worden, is het aankoopgedrag rechtstreeks te kiezen als criterium.

Toegewezen

een beetje gelijkaardig als bij 'aankoopgedrag'. We willen ons concentreren op de artikelen waar we nog een toewijzing van leverancier moeten doen. Voor de andere artikelen hebben we immers geen keuze.

Minimum bestelling groter dan gewenst aantal

Een heel belangrijke optie, indien men bij de aankoop over minimum bestelhoeveelheden spreekt. Indien bij toewijzing blijkt dat daardoor het aantal te bestellen aangepast wordt, zal dit vanzelfsprekend invloed hebben op de totaliteit van de bestelling. Daarom kan men deze artikelen heel snel in de lijst apart verkrijgen, zodat bij grote afwijkingen snel vergeleken kan worden.

 

Protip

Voor aankoopadministraties met veel verscheidenheid in minimum bestelhoeveelheden of aankoopverpakkingen is dit een handige optie. Men ziet onmiddellijk welke artikelen in grotere hoeveelheden zullen besteld worden dan volgens de berekening nodig is. Daardoor kan men voor deze artikelen een aparte beslissing nemen

 

Toegewezen aan

Om te weten welke artikelen toegewezen zijn aan een leverancier. Hierbij worden de artikelen die automatisch aan een leverancier zijn toegewezen, zoals deze met aankoopgedrag 'aankoop op artikel' of 'één leverancier', automatisch erbij gezet. In combinatie met het selectiecriterium 'aankoopgedrag', kan men uitsluitend op zoek gaan naar de aan één bepaalde leverancier toegewezen artikelen, waar ook een keuze van andere leveranciers mogelijk is (dus aankoopgedrag is 'multileverancier').

 

Artikel

om één bepaald artikel te kiezen. Het kan gebeuren dat dit artikel meerdere keren over verschillende orderboeken voorkomt. In die situatie krijgen we een overzicht van de aantallen en in welke orderboeken dit bepaald artikel terug te vinden is.

Backorder item

Om aan te duiden dat het order item een artikel is dat toegevoegd is via een backorder klant. Immers, op dat moment bevat het item meer informatie dan alleen maar het aantal dat besteld moet worden. Er blijft op deze manier ook een link tussen de backorder klant en het order in het orderboek.

 

De knoppen volgen vanzelfsprekend de standaard werkwijze van een werklijst selectiemethode.