Orderboek

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Uitgebreid Aankoopbeheer > Orderboeken werklijst >

Orderboek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De informatie dat we over een orderboek kunnen bijhouden wordt hier geregistreerd. De orderboeken moeten eerst gedefinieerd worden vooraleer men het uitgebreid aankoopbeheer kan gebruiken.

 

In eerste instantie definiëren we een orderboek. Verschillende orderboeken kunnen worden aangemaakt. Het idee dat er achter zit is dat een soort artikel een ander soort behandeling moet krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van consumables hebben we artikelen die wekelijks moeten worden aangevuld in de rekken en waar het aspect BO's en minder grote rol speelt aangezien we er naar streven zoveel mogelijk van de modellen op voorraad te hebben. Voor andere artikelen kan het dan weer zijn dat telkenmale de aantallen manueel moeten worden kunnen aangepast, artikelen kunnen al dan niet van een unieke leverancier komen, enz.

 

De definitie van het orderboek ziet er als volgt uit:

 

 

De velden worden beschreven:

 

Korte naam

De korte naam kun je zo kiezen, dat in de drop-down list makkelijk uitgelegd wordt wat bedoeld wordt.

Lange naam

Eerder lange beschrijvende naam van het orderboek, bv. verwijzend naar de aankoper, naar de artikelen die erin vervat zijn.

Sublijst -> orderboek

Dit orderboek is een sub-orderboek. Dit is handige informatie om de sub-orderboeken in één keer te verzamelen naar een 'hoofd'-orderboek.

Voorbeeld:

De aankoper moet van de verschillende voorstellen (bv. verschillende winkels) één grote bestelling plaatsen. De individuele aankopers/verkopers hebben hun voorstellen in hun respectievelijke orderboeken geplaatst,

Standaard selectie

Met de 'voorstel bestelling leverancier', kan men de criteria vastleggen van de artikelen die besteld moeten worden, met hun respectievelijke aantallen. Om een orderboek nagenoeg volledig te automatiseren, kan men deze criteria als een 'filterdefinitie' vast gaan leggen, zodat met de 'refresh' knop het orderboek onmiddellijk opnieuw aangemaakt wordt. Super krachtig en handig.

Voorbeeld:

Ik definieer een bestelselectie, die alle artikelen die bij leverancier x moeten besteld worden, waarvan de volgens de backorders moet gebeuren binnen de 14 dagen. Backorders van klanten die verder liggen, moeten nu nog niet in rekening worden gebracht.

Zelfde artikelen automatisch samenvoegen bij toevoegen aan artikelboek

Indien artikelen meerdere keren worden toegevoegd in een orderboek vanuit / tijdens het aanmaken van een bestelbon klant, zal het artikel niet als een apart item worden toegevoegd, maar wordt het bestaande item (dat verwijst naar dat artikel) in aantal vermeerderd. (Dit geldt dus niet voor de situatie waarin artikelen / backorders worden ingelezen op het orderboek zelf)

Artikelen moeten uniek zijn

Indien een artikel reeds in een orderboek zit, mag het niet toegevoegd worden. De uitzondering is echter indien het artikel bijgemaakt is uit het orderbeheer.

Stockplaats alleen orderboek

Informatief, om aan te duiden dat we eigenlijk alleen artikelen voo deze stockplaats wensen.

Divisie

Informatief, orderboek is vooral bedoeld voor deze divisie

Aankoper

Informatief: de aankoper voor dit orderboek. Deze informatie kan daarna ook gebruikt worden om over alle orderboeken heen te weten welke artikelen door een bepaalde aankoper aangekocht moeten worden. Zie daarvoor 'orderboek uitgebreid - item selectie'

Memo

Opmerking, bv. commentaar over waarom een orderboek gemaakt is.

 

 

Het is niet de bedoeilng dat er heel regelmatig orderboeken aangemaakt en/of gewijzigd moeten worden. Eens deze goed en doordacht aangemaakt, moet hier nog maar weinig aan gewijzigd worden. Voor enkele richtlijnen over de aanmaak van de typische orderboeken. Zie daarvoor 'enkele richtlijnen'.