Opvragen/afdrukken/uitvegen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Bankboek >

Opvragen/afdrukken/uitvegen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kan, zoals het menupunt reeds laat vermoeden, een bankuittreksel bekeken, uitgeveegd of gewijzigd worden. Deze drie mogelijkheden zitten verwerkt in hetzelfde scherm en worden geactiveerd door middel van de buttons.

 

 

In het scherm kunnen in eerste instantie alle ingevoerde gegevens van het uittreksel bekeken worden, zoals deze werden ingevoerd. Helemaal bovenaan  kan men de globale gegevens van het uittreksel bekijken: het nummer, de datum van het uittreksel en het kalenderjaar. Het gaat hier dus wel degelijk om het kalenderjaar en niet om het boekjaar. Zoals altijd in DBFACT zijn de boekhoudjaren afhankelijk van de boekingsdatum en niet van een ingegeven jaar. Meer daarover in het hoofdstuk 'boekhoudperiodes'

 

In het midden van het scherm worden alle boekingen getoond. Indien er meer lijnen ingegeven werden dan zichtbaar op het scherm kan, zoals in alle andere schermen, met de schuifbalk naar beneden gegaan worden om deze te bekijken.

 

 

Kolommen

 

Code

Geeft de rekening weer die werd gebruikt (G voor grootboekrekening, L voor leverancier, K voor klant, F voor verkoopfactuur, I voor aankoopfactuur, C voor uitgaande creditnota, O voor inkomende creditnota)

Naam

Geeft de omschrijving weer die werd weergegeven.

Debet

Geeft het debetbedrag weer dat werd geboekt op de bewuste rekening

Credit

Geeft het creditbedrag weer dat werd geboekt op de bewuste rekening

Opmerking

Geeft de eventuele opmerking weer die werd ingegeven.

 

 

 

Buttons

 

Analytisch

Voor het bekijken (en niet het wijzigen) van de analytische rekening op de grootboekrekening. De analytische module is optioneel en meer informatie kan verkregen worden bij uw commercieel verantwoordelijke.

Wijzigen

Deze button laat toe een bepaalde lijn in beperkte mate te wijzigen. Vanzelfsprekend kan het bedrag niet gewijzigd worden; het uittreksel zou dan immers uit balans zijn. Wat wel kan gewijzigd worden is de 'code' (= de toewijzing): een code met F kan gewijzigd worden in een code met L bijvoorbeeld, een code K kan worden gewijzigd in een G enz. Op deze manier kunnen heel gemakkelijk origineel onbekende betalingen worden geboekt op een wachtrekening en later kan het uittreksel gewijzigd worden met de correcte code.

 Let wel dat een grootboekrekening niet kan worden gewijzigd of ingegeven indien een analytische code werd ingegeven.

Verwijderen

Dit laat toe het volledige uittreksel te wijzigen. Let wel dat na de bevestiging de bewerking onomkeerbaar is en sommige afpuntingen uit balans kunnen geraken. Daarom is het altijd aangewezen om in de boekhoudkundige controles een controle op de afpuntingen te laten lopen. Indien het uittreksel opnieuw moet ingegeven worden, dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat het beginsaldo onjuist zal zijn, behalve indien het laatste uittreksel werd uitgeveegd. Het programma houdt immers rekening met alle bewerkingen in het bankboek om het saldo te berekenen (ook van de uittreksels met een hoger nummer).

 Het beginsaldo (en bijgevolg het eindsaldo) kan opnieuw berekend worden, wat een vrij ingewikkelde operatie is. Een gemakkelijkere methode is geen rekening te houden met het beginsaldo noch met het eindsaldo en alle lijnen in te geven. Na een grondige controle van de ingevoerde lijnen en bedragen (het programma kan dan immers onmogelijk de gewoonlijke controles uitvoeren) kan het eindsaldo worden aangepast teneinde het uittreksel te kunnen afsluiten.

Zoeken

Laat toe in het uittreksel te zoeken op bedrag of opmerking.

Volgende

Deze button geeft de volgende overeenkomende lijn i.v.m. het zoeken.

Document

Dit dient om het detail op te vragen van wat er in het veld 'code' is ingegeven. Bij een code met F, I, C of O geeft dit het detail van het document weer. Bij een code beginnend met G kan men de volledige grootboekrekening opvragen, van datum tot datum. Details van deze schermen worden verder besproken.

Scanning

Deze button is alleen beschikbaar indien de versie voorzien is van het DBFACT digitaal archief.

Sluiten

Sluit het scherm af en slaat de eventuele wijzigingen op.