Opvragen/Uitvegen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Diverse bewerkingen >

Opvragen/Uitvegen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Dit selectieschermpje dient om een bepaalde diverse of een reeks diversen te selecteren om deze in bepaalde mate te kunnen wijzigen. Men kan selecteren op een bepaald documentnummer, op een reeks nummers, op een bepaalde datum of op een reeks data. Het is niet nodig tweemaal hetzelfde nummer in te vullen om 1 bepaalde bewerking te selecteren. Enkel het eerste nummer invullen is voldoende.