Opvragen grootboekrekening

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Grootboekrekeningen >

Opvragen grootboekrekening

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Grootboekrekeningen kunnen opgevraagd worden via Direct-menu 166 of via F9 (vb "499/", dan wordt de lijst van de grootboekrekeningen geopend vanaf de cijfers die voor het / teken staan)

 

 

 

 

 

Het kan soms nodig zijn om reeds gebruikte grootboekrekeningen van omschrijving te wijzigen, indien bv de omschrijving nu heden niet meer van toepassing is of indien er een opkuis wordt gedaan van vorige boekjaren. De omschrijving simpelweg aanpassen is hierbij geen goede werkwijze, aangezien er nog steeds lijsten kunnen worden afgedrukt uit het verleden. Deze lijsten dienen namelijk de toen gebruikte grootboekrekening met de toen gebruikte omschrijving te bevatten en niet met een andere omschrijving.

 

Om de grootboekrekeningen