Opvragen lijst ingeschreven klanten - bevestigde inschrijvingen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > Certipost - Outbound > Flow CertiPost - Outbound >

Opvragen lijst ingeschreven klanten - bevestigde inschrijvingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als een inschrijving is doorgestuurd is de klant nog niet onmiddellijk ingeschreven. Als vanuit DBFACTw een factuur of creditnota elektronisch wordt doorgestuurd én het account van de klant is nog niet aangemaakt of verwerkt dan zal de factuur of creditnota worden geweigerd. Het opnieuw doorsturen van het document NADAT de account is aangemaakt is dan aan de orde.

Om dit probleem te voorkomen kan pas een document elektronisch worden doorgestuurd nadat de inschrijving bevestigd is. Een inschrijving wordt in DBFACTw pas bevestigd als deze verschijnt in de lijst van ingeschreven klanten.

Vanuit DBFACTw een volledige lijst van alle bij Certipost ingeschreven klanten opgehaald worden. Certipost zet elke dag een nieuw bestand klaar waarin een lijst terug te vinden is van alle ingeschreven klanten.

De klantenlijst kan opnieuw worden opgevraagd via Direct-menu 1290 (Certipost: beheer in-en uitschrijvingen). Midden dit scherm staat de button <Ophalen bevestigde inschrijvingen>. Hiermee worden alle Optin-berichten (lijst inschrijvingen) bij Certipost opgehaald en verwerkt.

Elke klant in de lijst wordt opgezocht in DBFACTw en als de inschrijving  van de klant nog niet bevestigd is dan wordt dit aangepast en gelogd.

De lijst van ingeschreven klanten wordt niet weergegeven in een grid maar er wordt wel gevraagd of de lijst naar een rapport moet worden gestuurd. Deze kan u dan afdrukken,  e-mailen, bewaren als PDF, Excel, Word-document, ...

Nadat een inschrijvings-bericht is opgehaald bij Certipost, wordt aangeduid dat dit bestand is opgehaald. De volgende keer dat er berichten worden opgehaald zal deze dan niet meer worden opgehaald. Hier zit wel een timeout op. Soms kan het een dag duren alvorens een bericht ‘officieel’ opgehaald en verwerkt is. Via CertiOne kunnen natuurlijk altijd alle reeds opgehaalde berichten bekeken worden.

Als de inschrijving bevestigd is en we bekijken de relatiefiche dan zien we het volgende :

Vanaf nu zullen de facturen en creditnota’s van de klant elektronisch worden verstuurd. Hoe dit gebeurt  wordt besproken in hoofdstuk 6.

Via de knop <Overzicht niet bevestigde inschrijvingen> wordt een lijst weergegeven van klanten die zijn doorgegeven aan Certipost, maar waarvan nog geen bevestiging is ontvangen/opgehaald. Het resultaat wordt weergegeven in de relatiewerklijst.