Opvolging en historiek van cases

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Helpdeskmodule >

Opvolging en historiek van cases

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om ten allen tijde te kunnen zien wat er met een case, vanaf de creatie, is gebeurd is er een uitgebreide opvolging en historiek voorzien in de helpdeskmodule.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de historiek van een case en de opvolging van een case:

 

a. Historiek van een case

 

De historiek van een case logt welgeteld 6 acties, nl. :

-        het creëeren van de case

-        het wijzigen van de case

-        het verwijderen van een opvolgingsregel

-        het HERopenen van de case

-        het ingeven van een oplossing in het oplossingsveld

-        het afsluiten van de case

 

De historiek van een case kan NIET worden uitgeveegd.

 

De historiek van een case kan worden geraadpleegd door de case op te vragen en onderaan op de knop 'Historiek' te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Historiek case'. Wanneer er meer informatie in de historiekregel beschikbaar is, kunt u deze opvragen door de regel te selecteren en te klikken op de button <Detail>.

 

 

b. Opvolging van een case

 

De opvolging van een case geeft de volgende acties weer :

 

-        Het creëeren van de case

-        Manueel ingegeven opvolgingsregels

-        Verstuurde e-mails naar klanten

-        Verstuurde e-mailbevestiging bij registratie en afsluiten van een case

-        Verstuurde faxen naar klanten

-        Wijziging van de behandelaar

-        Wijziging van de status

-        Wijziging van de prioriteitWijziging van het meldingstype

-        Wijziging van het medium

-        Wijziging van de relatie bij een bestaande case

-        Wijziging van de financiële status

-        Het heropenen van een case

-        Automatische statuswijziging van 'In afwachting' naar 'Vervallen'

 

Van de opvolgingsregels kunnen ALLEEN MANUEEL (EIGEN) TOEGEVOEGDE regels uitgeveegd worden. Indien deze worden uitgeveegd wordt dit gelogd in de historiek.

 

De opvolging van een case kan worden geraadpleegd door de case op te roepen. In de grid 'Opvolging' vindt men de gelogde regels terug.

 

Een nieuwe manuele opvolgingsregel voegt men toe door op de button <Nieuw> te klikken. Aan een nieuwe opvolgingsregel kan tevens een tijd (duur) gekoppeld worden. Als de opvolgingsregel wordt bewaard dan wordt deze tijd automatisch toegevoegd aan de duur van de case. Veegt men achteraf de opvolgingsregel met tijdsduur uit dan wordt de tijd afgetrokken van de duur van de case. Men is wel verplicht een opmerking in te geven als er aan de regel een tijdsduur is gekoppeld en dit om later te kunnen nakijken waarom de tijd manueel is toegevoegd.

 

Protip

Via direct-menu 1253 is een detail  historiek van een case opvraagbaar en kan bijv. worden bekeken wie een case heeft uitgeveegd.