Optimalisatie minimum en nominale stock

Navigation:  Basis > Het artikel > Stockbeheer >

Optimalisatie minimum en nominale stock

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Deze lijst werkt uitsluitend met artikelen die gekoppeld zijn aan stockprofielen. De kolommen stockprofiel, min. stock periode en max. stock periode duiden aan welke informatie in het artikel opgeslagen is. Via globaal wijzigen artikelen kan men het stockprofiel en andere gegevens voor een reeks artikelen wijzigen.

 

Klungelalarm

Het berekenen van de minimum en nominale stock heeft uiteraard enkel zin bij artikelen met een groot verloop. Bij artikelen die bvb maar 1 maal om de maand verkocht worden gaat u met de stockprofielen weinig kunnen doen en raden we u het af dit te gebruiken, aangezien dit tot te grote stock zal leiden.

 

 

Klungelalarm

De effectieve berekening zoals we hebben gezien bij het klikken op 'Voorstel in de artikelfiche zelf' wordt niet uitgevoerd. U dient ieder artikel apart op te vragen en de berekening voor het voorstel zelf manueel uit te voeren.

 

Protip

Indien u regelmatig hiervan gebruik maakt, raden wij sterk aan de module uitgebreid aankoopbeheer te gebruiken. De optimalisatiewerklijst biedt immers tal van extra voordelen, zoals het rechtstreeks wijzigen van de stockprofielen én bovendien de automatische berekening van minimum en nminale stock zonder gebruik te maken van stockprofielen.