Opportuniteit

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Prijsofferte >

Opportuniteit

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Opportuniteiten gebruiken we om een lijst aan te maken van mogelijke klanten

om deze aan te maken gebruiken we direct-menu 1127

 

 

 

Ingavemogelijkheden

 

Bestaande relatie:        Hierbij neemt hij de informatie over van een bestaande relatie

Vije ingave:                Mogelijkheid om vrije tekst in te geven

 

 

Vertegenwoordiger:        Kies de vertegenwoordiger van de opportuniteit (F5)

Aanbrenger:                Kies de relatie waardoor de opportuniteit in contact is gekomen met het bedrijf (F5)

 

Status:                        Uitschuifbalk met de mogelijkheid een bepaalde status (SPANCO) aan te duiden

Onderwerp:                Vrij tekst vak waar een omschrijving kan worden toegevoegd

 

 

 

 

Tabblad Intresse

 

Hier kan men definiëren waarin de oppurtiniteit geïntreseerd is:

 

Velden ARTIKEL, GROEP en SOORT kan men invullen door op F5 te duwen

 

 

Tabblad Memo

 

Mogelijkheid om een memo aan de oppurtiniteit toe te voegen

 

 

 

Tabblad Info

 

 

 

Datum creatie en laatste wijziging worden automatisch door DBfact ingevuld

 

Datum suspect:                Voer de datum in wanneer de opportuniteit suspect is geworden.

Datum prospect:                Voer de datum in wanneer de opportuniteit Prospect is geworden.

Datum afsluiting:        Voer de datum in wanneer de opportuniteit afgesloten is.