Receptie

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Mini-productie >

Receptie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie receptioneert u de geproduceerde artikelen.

 

We zullen dan ook zien dat na het receptioneren van ons productieartikel de stock wordt aangepast van zowel het geproduceerde artikel als van de onderdelen die nodig zijn om dit artikel te produceren.

 

Laat ons dit even verduidelijken met een voorbeeld.

 

 

In bovenstaand scherm kan u het geproduceerde artikel terugvinden. We hebben dit gemarkeerd in de eerste kolom.

 

M:

Kolom om deze regel te kunnen markeren. Dit kan met de linkermuisbutton of met de spatiebalk.

Artikel:

Het geproduceerde artikel of productie-artikel.

Omschrijving:

Omschrijving van dit artikel.

Orig. Besteld:

Waarde zoals ingegeven op deze productiebon.

Openstaand:

Nog in productie.

Aantal:

Indien u deze regel markeert zal deze waarde automatisch worden ingevuld. U kan aan dit # teken zien dat u de waarde in deze kolom kan aanpassen.

Afsluiten:

Hier duidt u aan of dit productie artikel eventueel mag afgesloten worden zonder de stock aan te passen. Hiervoor kunnen een aantal redens worden gegeven in de kolom er naasr, nml. beweging.

Beweging:

In deze kolom kan je meegeven wat er met de onderdelen van dit productie artikel moet gebeuren. We kunnen aanduiden of het om verloren artikel moet gaan (bvb bescha digd artikel) of dat deze artikelen terug in stock moeten gaan.

Afdrukken:

Na ingave kan er een bon worden afgedrukt met de geproduceerde artikelen.