Opbrengsten analytisch koppelen aan een project

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Basis projectbeheer > De boekhoudkundige benadering van projectanalyse >

Opbrengsten analytisch koppelen aan een project

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bij het afsluiten van de Verkoopfactuur, verschijnt het scherm van de analytische boeking, waar dan het projectnummer kan ingegeven worden.

 

 

Bij het boeken van Diversen of financieel, verschijnt het scherm van de analytische boeking, waar dan eveneens het projectnummer kan ingegeven worden.