Opties om de herinneringen samen te stellen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten > Herinneringen >

Opties om de herinneringen samen te stellen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Soort

Hier wordt gekozen tussen herinnering of rekeninguittreksel. Het uittreksel is gewoon een weergave van het cijfermateriaal en hierbij wordt het niveau van herinnering niet aangepast.

Relatie

De mogelijkheid wordt hier gegeven om een bepaalde relatie te selecteren.

Divisie

Bij bedrijven met meerdere divisies wordt hier de mogelijkheid geboden de klanten te selecteren van een bepaalde divisie, teneinde ze apart te laten opvolgen door een verantwoordelijke van de divisie.

Interessecode

Wordt gebruikt om een selectie te maken op klanten met een of geen welbepaalde interessecode.

Aantal in buffer

Dit vak geeft het aantal herinneringen dat werd berekend weer.