Ondertekenen PDF bestand

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Outbound > e-Invoice outbound - Mail > Instellingen >

Ondertekenen PDF bestand

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om een PDF digitaal te ondertekenen moet u in het bezit zijn van een digitaal certificaat. Dit certificaat dient u zelf aan te vragen en kan via verschillende instanties, bvb. GlobalSign (www.globalsign.eu).

U dient er wel op te letten dat het certificaat van level/class 3 is. Dit level laat toe om bestanden digitaal te ondertekenen.

 

Eenmaal het certificaat in uw bezit is dient u deze te exporteren naar een pfx-bestand.

 

 

 

Hier dient u te kiezen voor de eerste optie.

 

 

 

Dit paswoord gaat u later nodig hebben in DBFACT.

 

 

 

Te gebruiken certificaat (pfx-bestand)  (Helpkey 960707) : hier definieert u welk pfx-bestand (het certificaat dat u heeft geëxporteerd) u wenst te gebruiken om uw PDF-bestanden te exporteren. Het pfx-bestand wordt het best centraal geplaatst, zodat deze locatie op elk station dat e-Invoices gaat versturen bekend is.
Een ideale locatie is de map van uw dossier (x:\dbfact\<Uw Dossier>).

 

Paswoord in certificaatbestand (Helpkey 960708) : hier geeft u het paswoord in dat gekoppeld is aan het certificaatbestand.
Ondertekeningsmarkering toevoegen op PDF  (Helpkey 960709) : bij het ondertekenen van het PDF-bestand kan onderaan een ondertekeningsmarkering worden toegevoegd. Via deze parameter kan u dit in- of uitschakelen.