Onderscheid maken tussen verschillende regels

Navigation:  Configureren > Afdrukken configureren > Layout documenten >

Onderscheid maken tussen verschillende regels

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zoals u reeds in de vorige hoofdstukken kon lezen is er aan alle documenten 2 databases gekoppeld, namelijk 'Hoofding.dbf' en 'Detail.dbf'  die zich lokaal bevinden in de map 'foxwt...'.

 

In de database 'detail.dbf ' is er altijd een veld aanwezig, namelijk nTypeRegel . In dit veld staat een nummer dat aangeeft om wat type regel  het gaat. Hieronder staat de lijst met de type regels die kunnen voorkomen op documenten.

 

Nummer

Omschrijving type regel

Opmerkingen

0

Normale Regel

Artikelregel

1

Tekstregel/Tekstartikel

Alle tekstregels

2

Extra tekst

Extra tekst van artikelen

3

Factuurteksten


4

Backorder referenties


5

Betalingsteksten

Bvb.: Betaald:........ ; Voorschot:....................

6

Extra BTW teksten

EEG; Medecontractant; Export

7

Intrastat samenstelling


8

Leveringstekst


9

Serienummer


10

Subtotaal prijsofferte


11

Totaal prijsofferte


12

Optieregel


13

Backorder artikelen

Openstaande BackOrders onderaan factuur, levering

14

Assemblage artikel


15

Uurartikelen


16

Verplaatsing


17

Servicerapport tekst


18

Garantietekst


19

Voorschotfacturen


20

Memo Magazijnbon


21

Uit te leveren artikelen (receptie)


22

Artikelpunten


23

Contracten


24

Lotnummers


25

Samengesteld artikel


26

Transportkosten


27

Administratiekosten


28

Helpdeskcase Tekst


29

Indexatieregel


30

A.D.R.-gegevens


31

Kosten samentelling


37

Kosten


40

Klantenkaart-korting


41

Leeggoed artikel automatisch toegevoegd


42

Dynamische stocklocatie


43

RMA unit-gegevens


 

Deze nummers kan u gebruiken om bepaalde type regels een aparte kenmerk mee te geven.

 

Bijvoorbeeld:  u wilt dat alle extra teksten van een artikel vet  worden afgedrukt. U kan in Crystal Reports achter bijna kenmerken qua layout een formula koppelen. In die formule kan u dan bijvoorbeeld het type regel koppelen.

 

Hieronder ziet u een voorbeeld.

 

In deze formule ziet u als het type regel 2 (Extra tekst) is dan wordt de waarde 1 (vet)  teruggegeven.

0  is altijd de basiswaarde (in dit geval geen opmaak), 1  is hier vet, 2  cursief, 3  vet+cursief

 

Als u een regel een andere kleur wil geven kan u dit ook doen met bvb. de volgende formule :

If {Detail.NTYPEREGEL} = 2 Then

  crRed

Else

  crBlack

 

Op deze manier kan u ook gemakkelijk de grootte van het lettertype, de naam van het lettertype veranderen. Je kan zelfs een kader rond de tekst trekken, de kader een kleur geven, enz. Er zijn talrijke oplossingen voor uw wensen...

Meer over formules vindt u steeds terug in de help van Seagate Crystal Reports... of U kan steeds contact met ons opnemen.