Onderhoud plannen in Outlook

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Actie-planning >

Onderhoud plannen in Outlook

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om gebruikers de mogelijk te geven om gebruik te maken van Microsoft Outlook is de functie voorzien om een actie/onderhoud te laten exporteren naar Outlook.

 

Dit kan zowel naar een lokale agenda als naar een agenda van een andere gebruiker (indien wordt gewerkt met Microsoft Exchange en de juiste rechten hiervoor zijn ingesteld).

 

Naast de agenda kan een actie/onderhoud ook geëxporteerd worden naar een lokale taak of een taak van een andere gebruiker (ook indien wordt gewerkt met Microsoft Exchange en de juiste rechten hiervoor zijn ingesteld).

 

Een actie kan vanop 3 plaatsen worden geëxporteerd naar Outlook:

Actie-werklijst

Actiedetail-scherm

‘Nog te plannen onderhouden’-scherm

 

Als op de knop ‘Outlook’ wordt geklikt verschijnt onderstaand popup-menuutje :

 

Om afspraken/taken in agenda’s/takenlijsten van andere gebruikers te kunnen bekijken/toevoegen moet gebruik gemaakt worden van Microsoft Exchange als e-mailserver.

In Verander variabelen moet op het tabblad Algemeen, Email/Outlook de instelling ‘E-mail via Microsoft Exchange’ ingeschakeld zijn. Ook elke Outlook-gebruiker moet aangemaakt worden in DBFACTw. Dit kan via direct-menu 513. Hier moet de identieke naam van de Outlook-gebruiker ingegeven worden.

 

 

Bekijk eigen agenda:

Hiermee wordt in een apart schermpje de agenda van de lokale actieve account getoond.

Bekijk agenda van andere gebruiker:

Hiermee wordt in een apart schermpje de agenda van de andere gebruiker getoond. Eerst wordt de Outlook-gebruiker gevraagd.

 

Actie toevoegen in lokale agenda:

De actie wordt toegevoegd aan de lokale agenda.

Actie toevoegen in agenda andere gebruiker:

De actie wordt toegevoegd aan de agenada van de gekozen gebruiker.

 

Bij een onderhoud worden er nog extra gegevens m.b.t. het onderhoud toegevoegd.

 

 

Actie toevoegen in lokale taken:

De actie wordt toegevoegd aan de lokale takenlijst.

Actie toevoegen in taken andere gebruiker:

De actie wordt toegevoegd aan de takenlijst van de gekozen gebruiker.