Stap 3: Onderhoud afwerken

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Actie-planning >

Stap 3: Onderhoud afwerken

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via de actiewerklijst kan o.a. steeds een lijst opgevraagd worden van alle uit te voeren onderhouden in een bepaalde periode.

Er kan dus bvb. per technieker een lijst worden afgedrukt of geëxporteerd van alle uit te voeren onderhouden deze week. Deze actiewerklijst kan u opvragen via direct-menu 932. U komt dan in onderstaand scherm...

 

 

Nadat een onderhoud uitgevoerd is dienen enkele zaken afgewerkt te worden. Hiervoor dient het onderhoud opgeroepen te worden via de actiewerklijst. Dit kan op basis van het actienummer, klantnaam, technieker, …

U krijgt deze verschillende zoek-mogelijkheden te zien na het drukken op de button Selectie. U komt dan in onderstaand selectiescherm waar u kiest voor het tabblad Onderhoud.

 

 

Na het maken van uw selectie komt u in het resultaat terecht. In de grid komt u in een overzicht terecht. Dit kan u zien in volgend scherm...

Ik heb mijn selectie hier gemaakt op basis van een effectieve datum die je kan terugvinden onder de button Selectie op het eerste tabblad Algemeen.

 

 

Na het drukken op de button Berekenen kom je in onderstaand scherm. Ik krijg dan een overzicht van al mijn onderhouden die effectief zijn doorgegaan op 12/04/2006.

 

 

Na het selecteren van het onderhoud kan je dit verder afwerken door op de button Wijzigen te klikken en daar uw onderhoud verder te completeren.

Wat kan er na een afgewerkt onderhoud nog ingevuld worden ?

De effectieve duur van het onderhoud (optioneel)

Geen volgend OH : moet er nog een volgend onderhoud volgen ?

Financiële status : moet het onderhoud gefactureerd worden ?

Afgewerkt : hiermee wordt het onderhoud algemeen op status ‘Afgewerkt’ gezet.

 

 

 

Factureren van een onderhoud

 

Een onderhoud kan ook automatisch worden gefactureerd indien gewenst.

Hiervoor dient het onderhoud te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Er moet een interval ingevuld worden.

De financiële status moet op Mag gefactureerd worden staan.

Het onderhoud mag nog niet gefactureerd zijn.

Er moet een effectieve datum ingevuld zijn.

Er moet een te factureren artikel ingevuld zijn (Artikel 1 of artikel 2).Het eerste artikel kan bvb. worden ingevuld om het artikel van het onderhoud zelf aan te duiden, het tweede (optionele) artikel bvb. voor de verplaatsing.

 

Het onderhoud kan worden gefactureerd worden via de button Factureren. Indien de effectieve datum van het onderhoud nog in de toekomst ligt wordt hiervan een melding gegeven. Er kan wel worden doorgegaan. Het is wel echter niet aan te raden om een onderhoud reeds te factureren alvorens deze is uitgevoerd.

 

Nadat de factuur is aangemaakt wordt gevraagd of de factuur moet worden weergegeven. De factuur kan nog worden aangepast. Zo kunnen er nog extra onderhoudskosten (bvb. wisselstukken, extra verplaatsing, extra onderdelen, …) worden toegevoegd.

 

 

De aangemaakte factuur wordt gekoppeld aan het onderhoud en de financiële status wordt aangepast naar Gefactureerd. De factuur kan worden opgeroepen door op het vergrootglasje naast het factuurnummer te klikken.