Nieuw/wijzigen prijsofferte

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Prijsofferte >

Nieuw/wijzigen prijsofferte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor een algemene uitleg over ingave van een prijsofferte zie Werken met documenten.

 

Een aantal zaken zijn vrij specifiek aan een prijsofferte. Ze worden hier verder beschreven.

 

In de hoofding:

 

Relatie

Naast de beschreven mogelijkheden in Werken met documenten, kan men hier ook gewoon P + <nummer van een andere prijsofferte> ingeven. Zo neemt men supersnel de prijsofferte over, om met een nieuw nummer een alternatieve prijsofferte te maken.

Einddatum

De tweede datum wordt op de prijsofferte vervangen door een 'einddatum'. Deze datum geeft aan tot wanneer de offerte geldig is. De waarde van deze datum kan blanco zijn of ingevuld.

Via parameters kan men bepalen

- of deze datum toch verplicht ingevuld moet worden

- of er bij het leeg laten van deze datum toch automatisch een datum ingevuld moet worden. In de parameters kan men instellen hoeveel dagen er bij geteld moeten worden ten opzichte van de documentdatum.

 

 

 

In de detailsectie zone 3:

 

Document Inlezen

Prijsofferte

Om een andere prijsofferte direct over te nemen bij het starten van een nieuwe prijsofferte.  Bovendien kan men meerdere prijsoffertes na mekaar inlezen. Deze komen dan automatisch onder mekaar te staan in één (nieuw) document.

Tip: maak kleine prijsoffertes als 'fragmenten', die u makkelijk kunt hergebruiken bij nieuwe offertes. Zo maakt u eigen bouwstenen, om snel nieuwe offertes samen te stellen uit verschillende fragmenten (offertes dus).

 

 

Bestelbon

een nieuwe offerte maken op basis van een bestaande bestelbon

 

Scanners

Indien de scanner geconfigureerd is, kan men via deze scanner ingescande producten snel op een prijsofferte zetten. Daarvoor wordt gewerkt met een draagbare scanner. Voor verdere informatie en maat-oplossingen contacteert u best uw dealer of TML.

Vrije tekst

 

standaard gedrag

Globale informatie

globaal wijzigen

voor het volledige document kan men de btw-code wijzigen, de korting, of de extra korting. Ook kan men herberekenen naar het totale bedrag. Kortingen worden dan per regel berekend. Houd hier rekening mee dat het niet altijd mogelijk is perfect op dit bedrag uit te komen. Voor een voorbeeld, zie hiervoor het 10 euro probleem.

 

Documenten

 

 

Winstmarge

bekijk voor alle lijnen de nettomarge die u haalt bij deze offerte. In de kolom inkoop heeft u de mogelijkheid om zelf aankoopprijzen manueel in te geven. Als u bijvoorbeeld een afwijkende prijs heeft gekregen voor dit project van uw leverancier, dan vult u dit best hier in voor een juiste weergave van de marges.

 

Update persoonlijke prijzen

indien tussen de originele prijsofferte en nu een prijswijziging is doorgevoerd, of de kortingen voor deze klant zijn ondertussen aangepast, dan kan u deze laten herrekenen door middel van deze optie.

 

Prijscontrole

in plaats van de prijzen aan te passen, wordt hier gecontroleerd met de prijzen op van de artikelen of deze ondertussen gewijzigd zouden zijn.

 

Offerte-info

Uitgebreide informatie kan bij een prijsofferte bijgehouden worden. Zie hiervoor uitgebreid prijsoffertebeheer

 

Stockoverzicht

indien u voor een offerte een overzicht wil van de beschikbare goederen, zowel in uw voorraad als in de voorraad van de leverancier, kan u hier terecht. Het opvragen van de informatie bij de leverancier kan pas wanneer die beschikt over de mogelijkheid om te communiceren via xml.


Memo

vul hier extra informatie in over de offerte, de klant, het project. De mogelijkheid bestaat om hier de informatie van de klant (memo en opmerking) over te nemen.


Omschrijvingstaal

indien blijkt dat de artikelen in de verkeerde taal overgenomen zijn, kan men via deze optie alle artikelen overlopen, en de omschrijving vervangen door de juiste omschrijving.


Document-info

Hiermee bekomt men dezelfde informatie als bij het klikken op de hoofding 'aantal' in de lijst.

Opslaan


Met de rechtermuisklik op de button opslaan, heb je nu ook een aantal keuzemogelijkheden zoals daar zijn 'altijd menu', 'tijdelijk opslaan', 'opslaan en afdrukken' of 'opslaan en nieuw'. bij het gebruik van 'A' in het vakje van het artikelnummer wordt met de vroegere manier van werken gewerkt, nml 'Steeds afsluitscherm, dan opslaan en afdrukken'.

Sluiten


Via helpkey 924608 (in direct-menu 4) kunt u indien deze is geactiveerd voorkomen dat je bij het per ongeluk op ESC drukken het document verlaat. Pas bij tweemaal op ESC drukken wordt dan het document verlaten (zonder op te slaan).

 

 

 

Bij de afsluiting:

 

Afhankelijk van parametrage kunnen veel extra velden ter beschikking staan.