Nieuwe/wijzigen bestelbon klant

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Bestelbon klant >

Nieuwe/wijzigen bestelbon klant

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor een algemene uitleg over ingave van een bestelbon klant zie Werken met documenten.

 

Een aantal zaken zijn vrij specifiek aan een bestelbon klant. Ze worden hier verder beschreven.

 

In de hoofding:

 

Relatie

Naast de beschreven mogelijkheden in Werken met documenten, kan men hier ook gewoon P + <nummer van een andere prijsofferte> ingeven. Zo  maakt men van een prijsoffert supersnel een bestelbon.

Leveringsdatum

De tweede datum op het document wordt automatisch de verwachte leveringsdatum. Via parametrage kan ingesteld worden of deze verplicht ingevuld moet worden of niet.

Via het beheer van routes kan deze datum automatisch aangepast worden. Zie daarvoor de beschrijving van een route.

 

 

In de detailsectie zone 2 (artikelen toevoegen):

 

Het gedrag van deze velden is héél sterk afhankelijk van parametrage. Zo kan het veld 'aantal' uitgesplitst worden in

 

Reserv.: onmiddellijk te reserveren aantallen

Leveren: onmiddellijk te leveren aantallen (daarvoor wordt onmiddellijk een aparte leveringsbon gemaakt

B.O.: in backorder geplaatst, wat eerder het normale gedrag is van een bestelbon.

 

 

 

In de detailsectie zone 3:

 

Document Inlezen

Prijsofferte

een prijsofferte inlezen van een relatie. De prijsoffertes van de relatie worden onmiddellijk getoond.

Tip: Na overname van een prijsofferte en het bewaren van de bestelbon, wordt de prijsofferte zelf als 'afgewerkt' beschouwd. Zo kan men opvolgen welke prijsoffertes uiteindelijk bestelbons worden en welke niet. Zie ook prijsoffertewerklijst.

 

Prijsofferte andere relatie

het selectiescherm verschijnt om een andere relatie te kiezen. De gekozen prijsofferte wordt daarna overgenomen.

 

Bestelbon klant

Om dezelfde artikelen over te nemen die zich op een andere bestelbon bevinden. Hier wordt altijd van uit gegaan dat een keuze van een (andere) relatie nodig is.

 

Bestellijst

Een lijst met artikelen wordt voorgesteld, volgens de historiek van de klant. Deze kunnen stuk voor stuk gemarkeerd worden, en worden daarna overgenomen.


Bestelbon leverancier

Bij gekoppelde dossiers kan men bestellingen leverancier van een ander dossier automatisch overnemen. Dit is een geavanceerde functie. Informeer bij uw DBFACT consultant voor verdere informatie.

 

Scanners

via een manuele scanner kunnen de artikelen ingelezen worden die in de scanner ingeladen zijn.

Globale informatie

globaal wijzigen

voor het volledige document kan men de btw-code wijzigen, de korting, of de extra korting. Ook kan men herberekenen naar het totale bedrag. Kortingen worden dan per regel berekend. Houd hier rekening mee dat het niet altijd mogelijk is perfect op dit bedrag uit te komen. Voor een voorbeeld, zie hiervoor het 10 euro probleem.

 

Documenten

 

 

Winstmarge

bekijk voor alle lijnen de nettomarge die u haalt bij deze offerte. In de kolom inkoop heeft u de mogelijkheid om zelf aankoopprijzen manueel in te geven. Als u bijvoorbeeld een afwijkende prijs heeft gekregen voor dit project van uw leverancier, dan vult u dit best hier in voor een juiste weergave van de marges.

 

Update persoonlijke prijzen

indien tussen de originele prijsofferte en nu een prijswijziging is doorgevoerd, of de kortingen voor deze klant zijn ondertussen aangepast, dan kan u deze laten herrekenen door middel van deze optie.

 

Prijscontrole

in plaats van de prijzen aan te passen, wordt hier gecontroleerd met de prijzen op van de artikelen of deze ondertussen gewijzigd zouden zijn.
 

Stockoverzicht

indien u voor een offerte een overzicht wil van de beschikbare goederen, zowel in uw voorraad als in de voorraad van de leverancier, kan u hier terecht. Het opvragen van de informatie bij de leverancier kan pas wanneer die beschikt over de mogelijkheid om te communiceren via xml.


Memo

vul hier extra informatie in over de offerte, de klant, het project. De mogelijkheid bestaat om hier de informatie van de klant (memo en opmerking) over te nemen.


Omschrijvingstaal

indien blijkt dat de artikelen in de verkeerde taal overgenomen zijn, kan men via deze optie alle artikelen overlopen, en de omschrijving vervangen door de juiste omschrijving.


Document-info

Hiermee bekomt men dezelfde informatie als bij het klikken op de hoofding 'aantal' in de lijst.

 

 

 

Bij het afsluiten van een bestelbon heeft u volgende opties:

 

 

Referentie:

vul hier een eventueel bestelbonnummer van de klant in, of een andere referentie

Bestelbon afdrukken:

 

Type document:

Selecteer hier het type document dat moet worden afgedrukt.

Factuurtekst:

dezelfde factuurteksten die worden ingegeven per relatie kunnen ook hier worden geselecteerd omdat die bijvoorbeeld alleen voor dit document van belang zijn.

Transportwijze:

in File Beheer heeft u de mogelijkheid om een aantal transportwijzes aan te duiden. Deze duiden bijvoorbeeld aan of een zending wordt verzonden met een transporteur of dat de goederen worden afgehaald, dat deze worden geleverd door een vertegenwoordiger.

Verkoper:

een lijst met verkopers kan worden aangemaakt in File Beheer en één ervan kan worden gekoppeld aan deze bon. Zo kunt u in de lay-out laten vermelden: u werd bediend door...

Project:

wanneer de module projectbeheer is ingesteld kan u hier het nummer van het project meegeven.

Leveringsbon afdrukken:

zal alleen dan verschijnen wanneer er effectief iets wordt geleverd op de bestelbon klant.

Prijzen vermelden:

 

Status levering:

er zijn 2 mogelijke statussen, 'In afwachting' én 'Voor facturatie'. Deze statussen verwijzen naar de mogelijkheid om een levereing aan te maken die niet zal worden gefactureerd omdat deze goederen niet zijn uitgeleverd maar bvb nog in het magazijn staan. U hebt daarna de mogelijkeid om de status van deze leveringen te wijzigen in het menupunt 'Commercieel beheer - 4 - 9'

Magazijnbon afdrukken:

hier kan u een magazijnbon laten afdrukken om de goederen te picken.

Artikel extra afdrukken:

per artikelfiche kan u extra informatie meegeven die kan worden afgedrukt per document. Met deze optie schakelt u de extra tekst aan of uit.

 

 

Protip

Een bestelbon klant die al doorbesteld werd aan de leverancier, hetzij via backorders, hetzij via inlezen bestelbon klant in bestelbon leverancier, kan men nog wijzigen. Let wel, alleen de prijsvelden, niet de aantallen.