Nieuwe/Opvragen/Verkoop

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen >

Nieuwe/Opvragen/Verkoop

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dit menupunt dient om de investeringen in te geven die niet via aankoopfacturen zijn of konden worden ingebracht, om de details van alle aanwervingen te bekijken en om de aanwervingen te verkopen. Met verkopen moet eveneens worden verstaan 'buiten dienst zetten'. Daartoe verkoopt u de investering met 0 waarde. Al de verkochte aanwervingen worden in de 'Lijst verkochte activa'. Op te merken is dat het verkopen van een investering geen boeking in diversen genereert en dus de klasse 2 niet aanpast. Deze boeking moet dus manueel gebeuren.