Nieuwe codes in artikelimport

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Artikelimportwizard > Stap 3: Creatie/Update >

Nieuwe codes in artikelimport

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U heeft bij het template aangevinkt dat u automatisch groepen of soorten wenst aan te maken tijdens de import. Het is vanzelfsprekend heel makkelijk om op deze manier snel de groepen en soorten bij te maken, maar misschien is dit niet de bedoeling. Indien u echter uit de spreadsheet de groepen en groepsnamen kunt afleiden, dan zal DBFACTw deze netjes voorstellen.

 

Om een zo aangepast mogelijke naam te kiezen voor de groep (of soort), zal DBFACTw automatisch op zoek gaan naar een kolom in het bronbestand, dat heet:

 

Voor een groep:

 

GROEPNAAM

of

GROUPNAME

of

NOMGROUPE

 

 

Als het programma deze kolom terugvindt, zal het automatisch de omschrijving voorstellen uit deze kolom. Indien de groepcode (of soortcode) meerdere keren voorkomt, zal de omschrijving van de eerste tekst in de kolom voor die groep voorgesteld worden. Indien er echter geen omschrijving gevonden wordt, dan komt er automatisch 'Groep ' + <de code> te staan. Veel minder elegant.

 

Dezelfde manier van werken geldt voor de soort. DBFACTw gaat echter in dit geval op zoek naar een kolom in het bronbestand met de naam:

 

SOORTNAAM

of

SORTNAME

of

NOMSORTE

 

Het aanmaken van een groep of soort is aan bepaalde voorwaarden onderworpen. We beschrijven er hier enkele

De code moet steeds even lang zijn (hoe lang wordt bepaald in de parameters)

Bevat alleen hoofdletters

bevat alleen letters, cijfers of het min (-) teken, of het onderstrepings (_) teken.

 

 

Klungelalarm

Controleer de lijst. Klik niet zomaar op 'creëer codes'. De lijst wordt voorgesteld omdat u met de nodige omzichtigheid de aanmaak van de codes controleert. Het kan immers voorkomen dat u, door een verkeerde koppeling, de verkeerde groepen zult aanmaken. Het corrigeren achteraf is veel meer werk.