Certipost gegevens Matching

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Elektronische Facturatie - Inbound > Certipost - Inbound > Werking Certipost Inbound >

Certipost gegevens Matching

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

Om deze e-invoice te kunnen boeken, dient u eerst de hoofdinggegevens éénmalig te koppelen aan uw gegevens in DBFACTw. Dus maw de naam die meegegeven is (de gegevens in het certipostdocument) dient u te koppelen (= te matchen) met de relatie in uw dossier.

Dit doet u door in de Certipostwerklijst het document te selecteren, op de button <Matching> te klikken en vervolgens op Matching te klikken. (Eens deze gekoppeld zijn, dient u deze procedure niet meer te doen. Dan herkent DBFACTw deze documentgegevens en dient u enkel deze nog over te nemen in het aankoopboek).

 

Indien met de muis over de nodes in certipostwerklijst wordt gegaan, krijgt u de uitleg/verklaring van deze codes te zien in een tooltip.

 

Matching:

 

 

In het bovenste gedeelte worden de gegevens gekoppeld aan de relatie op wie de aankoopfactuur/inkomende creditnota geboekt wordt.

 

In het middelste deel worden de gegevens van de leverancier gekoppeld, op wie de receptie dient afgepunt te worden. Deze kan soms verschillen van de relatie op wie de e-invoice geboekt wordt.

 

In het onderste gedeelte worden de referenties gekoppeld. Deze komen mee in de aankoopfactuur/inkomende creditnota bij het overnemen van de e-invoice.

 

 

Type

Keuze tussen welke gegevens u wilt wijzigen (koper, leverancier, .. dit zijn de Nodes)

Soort

Keuze tussen aan wat dit dient gekoppeld te worden

Waarde

De gegevens in certipost

Koppelen aan relatie

De gegevens in DBFACTw

Referentie

Referentie van leverancier

Referentie betaling

Referentie van de betaling

Opmerking

Indien hier een opmerking is meegegeven

Levering nr.

Indien hier een leveringsnummer is meegegeven

 

Bij Soort heb je keuze tussen:

 

Node

Dit zijn de basisgegevens uit het Certipost XML bestand (dit kan code NM zijn voor naam, maar ook bv VAT voor BTW nummer ed).

GLN

Global Location Number (= identificatie van het bedrijf/organisatie)

VAT

Hiermee kan je koppelen op BTW-nummer

 

Bij Referentie heb je keuze tussen:

 

CIN

Craft Identification Number (= fabrikantencode)

STRUC

Dit is de gestructureerde mededeling

 

Deze Certipost gegevens kunnen op verschillende manieren gekoppeld worden:

 

Koppelen aan Node:Type op bv SU (supplier = leverancier), de gegevens die in de Waarde Node staan (zijn meegegeven in het XML bestand) koppelen aan de relatie, die in DBFACTw staat. Dan klikken op de button <Opslaan>

 

Koppelen aan GLN: Type op SU en Soort op GLN, de gegevens worden rechtstreeks gekoppeld aan het GLN, indien aanwezig in DBFACTw.

 

Koppelen aan BTW nummer: Type op SU en Soort op VAT, de gegevens worden rechtstreeks gekoppeld aan het BTW nummer, indien aanwezig in DBFACTw.