Nieuwe / wijzigen bestelbon klant

Navigation:  »No topics above this level«

Nieuwe / wijzigen bestelbon klant

Return to chapter overview

De ingave blijft grotendeels hetzelfde. De controles erachter zijn heel wat uitgebreider.

 

 

De bestelbon

 

Het magazijn moet gekozen worden. Op dezelfde manier zoals in de prijsofferte, wordt automatisch het magazijn gekozen.

 

Dit magazijn kan te allen tijde gewijzigd worden, behalve

als er reeds toewijzingen bestaan die verband hebben met deze bestelbon klant.

als er reeds iets uitgeleverd is van deze bestelbon

als de gebruiker geen recht heeft om dit te wijzigen en 'uitsluitend magazijn' aangevinkt staat in de werkstation instellingen.

 

Bij het wijzigen van het magazijn, zal DBFACTw de vraag stellen of u dit ook wenst.

 

 

De artikelen toevoegen

 

Bij ingave van een artikel in een bestelbon klant, zijn tal van controles mogelijk. Deze worden in de parameters van de WMS modules ingesteld.  Zie hiervoor Parameters WMS Magazijnbeheer.

 

Bij ingave van een artikel, zal DBFACTw automatisch waarschuwen als er te weinig beschikbare voorraad is in het gekozen magazijn.

 

 

De artikelen wijzigen

 

Als men de regel wijzigt (nadat het document opgeslagen is), zal DBFACTw opnieuw waarschuwen, indien de wijziging leidt tot een tekort aan beschikbare voorraad om de bestelbon uit te kunnen leveren.

 

Voorbeeld:

u heeft een bestelbon gemaakt met één artikel met 4 stuks, en deze zijn toegewezen aan locaties in het magazijn.

In het magazijn zijn er nog locaties vrij met extra beschikbare voorraad.

U wijzigt het document, door de regel te verhogen naar 6 stuks.  Dan zal DBFACTw alleen op zoek gaan naar 2 extra beschikbare stuks in voorraad in het magazijn.

 

Voor de keuze van de toewijzingen, zie daarvoor 'autokeuze voor uitgaande bewegingen '.  Daar wordt aangeduid welke locaties automatisch gekozen worden bij toewijzing binnen een magazijn.

 

De artikelen verwijderen

 

Artikelen waar een toewijzing op staat, kunnen op een bestelbon niet verwijderd worden. Dit is logisch. Immers, een toewijzing wijst op een reservatie van de voorraad, en bovendien kan het gebeuren dat er reeds een locatiebeweging in uitvoering is.

 

Protip

Aangezien WMS gebruikt wordt in een beter gecontroleerde omgeving én een bestelbon een officiëel document is, wordt aangeraden om een regel nooit te verwijderen van een document.

Het is beter, als de klant een bestelling wijzigt, om dit als volgt uit te voeren

- u voegt een regel toe met vermelding "annulatie artikel" (eventueel met de datum erbij):

- u voegt een regel toe van hetzelfde artikel, met dezelfde hoeveelheid in 'min' gezet

- na het opslaan van beide documenten annuleert u beide backorders.

 

Als u het document dan afdrukt, kunt u (en iedereen in de organisatie) makkelijk terugvinden wanneer en waarom er een wijziging van de bestelbon doorgevoerd werd.

 

 

Het verwijderen van een artikel op een bestelbon is ook onderheving aan de parameters.

Zo kun je toch nog forceren dat een artikel op een bestelbon uitgeveegd kan worden, ondanks lopende bewegingen en dergelijke. We raden deze praktijk ten stelligste af, aangezien het kan leiden tot onduidelijke afspraken tussen verkoop en magazijn.

Vb: een bestelbon heeft geleid tot een magazijnopdracht in uitvoering. Als men tijdens het uitvoeren van de magazijnopdracht (het picken dus)  de backorder annulleert, dan zal de magazijnier artikelen picken die eigenlijk niet meer thuis horen op de bestelbon.

 

Men kan ook instellen dat er geen toewijzingen meer mogen zijn. Ook hier geldt hetzelfde principe: als iemand het recht heeft om dan de toewijzing te annuleren, is men zeker dat dit ook sowieso eerst gecontroleerd zal worden, vooraleer men zomaar een backorder annuleert.

 

De knoppen / functies

 

Bij het inlezen uit een prijsofferte zal automatisch het magazijn overgenomen worden.

Tijdens het inlezen wordt geen waarschuwing gegeven, maar als artikelen te weinig voorraad zouden hebben, zal DBFACTw daar, na het inlezen van de artikelen, een waarschuwing geven.

 

Andere inleesprocedures werken op dezelfde manier als vroeger.

 

Bij Regels Leegmaken worden alle artikel regels uitgeveegd. Dit is slechts mogelijk, indien geen enkele regel een probleem heeft voor het verwijderen.  Zie daarvoor de opmerkingen van het annuleren van de backorders of het uitvegen van een regel.

 

Bij 'Globale informatie' kan men opnieuw de beschikbaarheid van de artikelen controleren.

 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen

1.de nieuwe bestelbon waar men artikelen op toevoegt

2.de nieuwe bestelbon waar men artikelen op wijzigt

3.het wijzigen van een bestelbon, waar men artikelen op wijzigt

 

De reden hiervoor is dat artikelen op een bestaande bestelbon mogelijks reeds een stuk van de voorraad toegewezen hebben gekregen.

 

Voorbeeld:

Een artikel heeft 6 stuks in een magazijn.

Ik maak een bestelbon van 8 stuks. De bestelbon wordt bewaard, en 6 stuks worden toegewezen in het magazijn.  Nog altijd 6 stuks in voorraad.

Er komen nog 6 stuks binnen. De voorraad wordt daardoor 12 stuks, en nog steeds 6 toegewezen, dus ook 6 beschikbaar.

Als ik daarna de bestelbon wijzig en ik verander het aantal van 8 naar 12, dan moet DBFACTw controleren dat er nog 4 meer worden gevraagd, maar zien van de totale 12, dat er nog 6 niet toegewezen zijn.

Het is immers de toewijsbaarheid die de uitleverbaarheid bepaalt. DBFACTw kijkt na of er nog 6 extra beschikbaar zijn, om de leverbaarheid te controleren.