Nedis XML

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen >

Nedis XML

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via direct menu (ctrl-d) 691 kan u een nieuwe XML communicatie instelling aanmaken.

 

 

Meer is hier niet nodig.

 

 

Klungelalarm

Voor nedis kan u enkel de autoupdater gebruiken, er is geen opvragen artikelinfo / doorsturen orders / ... mogelijk bij Nedis.