Navigeren in DBFACT

Navigation:  Starten met DBFACTw >

Navigeren in DBFACT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In DBFACT kan u zowel met de muis als met het klavier werken.

 

Enkel afspraken:

 

Een checkbox is een veldje waar je een vinkje kan plaatsen. Het plaatsen van een vinkje gebeurt op 2 manieren: in DBFACT druk op de spatiebalk wanneer de cursor ter hoogte van de checkbox staat of klik met de muis.

 

Hoe werken met de combobox? Comboboxen vinden we op verschillende plaatsen in DBFACT. In een relatiefiche wordt dit bijvoorbeeld gebruikt om de taal van de klant aan te duiden Een combobox wordt gebruikt wanneer de keuzemogelijkheden eerder beperkt zijn en/of vastgelegd door het systeem. Het openen van de combobox (openvouwen) gebeurt door of rechts in het driehoekje te klikken of (in DBFACT) de spatiebalk in te drukken.

 

Een selectie maken in een combobox gebeurt door op de juiste keuze te klikken of (in DBFACT) door via de pijltjestoetsen naar de juiste keuze te gaan en ENTER te drukken.

 

Protip

Om te vermijden dat u de combobox eerst moet openvouwen kan u als geoefend gebruiker tevens de eerste letter van de keuze intikken. In ons voorbeeld kan u wanneer de combobox geselecteerd is gewoon de letter F indrukken om de taal Frans te selecteren.

 

Keuze van de menupunten: druk de alt-toest in en u ziet een letter per woord onderstreept. Tik deze letter terwijl u de alt-toets ingedrukt houdt en het menu vouwt zich open.

 

Binnen in een menu wordt de functie aangeroepen door het nummertje dat voor de functie staat in te geven. Als u dus naar historiek receptie goederen wilt gaan dan vult u achtereenvolgens alt-c, 8, 4 in .

 

Uiteraard kan iedere functie ook worden aangeroepen door met de muis te werken.

 

In een relatiefiche of artikelfiche waar we werken met verschillende tabs bovenaan de fiche, kan je scrollen, t.t.z. de verschillende tabs doorlopen door alt-p in te geven.

 

De functies cut/copy/paste zijn beschikbaar in alle velden van DBFACT. Gebruik dus dezelfde shortcuts (Control X, C, V) als in Windows.

 

Soms worden bepaalde functies binnen een scherm opgeroepen met een Control-toets. Indien dit het geval is, ziet u indien u de muisaanwijzer even boven de functie houdt de juiste combinatie. In de relatiefiche is dat bijvoorbeeld voor het versturen van mail Control-E.