Artikelen en multistock

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Multistock / dynamische stock >

Artikelen en multistock

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Op een artikel kunt u instellen of er multistock bijgehouden moet worden. Dit doet u met een vinkje, waardoor een knop 'multistock' zicthbaar wordt. Door daar op te klikken krijgt u het overzicht per stockplaats van de stock.

 

Protip

Houdt uw administratie eenvoudig: zet alle artikelen met stockbeheer op multistock. Dit zorgt voor een eenvoudige en consequente manier van werken. Bovendien is het belangrijk voor bepaalde functies die slechts toegankelijk zijn indien multistock voor alle artikelen ingeschakeld is.

 

 

 

De som van de verschillende stockwaardes komt overeen met de totale stock die zich nog steeds op de artikelfiche bevindt.