Multistock instellingen

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Multistock / dynamische stock >

Multistock instellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Licentie

 

Deze module kunt u alleen activeren als de licentie het toelaat. Het is niet omdat de licentie deze optie geactiveerd heeft, dat u automatisch ook stockplaatsen kunt gebruiken. Dit moet ook in de parameters (instellingen) ingesteld zijn.

 

 

Instellingen

 

In de Veranderen Variabelen onder de tab Multistock vindt u de belangrijkste multistock-instellingen.

 

 

 

Werkstation configuratie

 

Per werkstation kan een stocklocatie worden ingesteld als standaard waarde of als enige waarde. Op deze manier kan een station dat wordt gebruikt als kassa worden ingesteld om alleen uit een bepaalde stocklocatie te verkopen.

 

Vervolgens kan je in documenten selecteren (in de Veranderen Variabelen) van uit welke stocklocatie moet worden verkocht door per bon de optie multi-selectie aan te duiden. Je kan dan vanuit verschillende locaties verkopen.

 

 

Indien er voor 'uitsluitend stockplaats' gekozen wordt, krijgt u in documenten zelfs niet meer de keuze om een bepaalde stockplaats te kiezen bij de aantallen. Immers, DBFACTw weet op dat moment al vanuit welke stockplaats u de belevering wilt laten plaatshebben.