Multistock / dynamische stock

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer >

Multistock / dynamische stock

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Multi-stockbeheer laat toe om op verschillende fysische stocklocaties een voorraad te beheren, deze voorraad te gebruiken op een bepaald verkooppunt en bestellingen te doen per locatie rekening houdend met minimumvoorraden.

 

Voor gebruikers van DBFACTw over Terminal Server en met verschillende locaties is dit de gedroomde manier om de voorraden per locatie bij te houden.

De module laat tevens toe om artikelen van één locatie naar een andere te transfereren aan de hand van een stocktransferten document. Dit interne document wordt aangemaakt aan de verzendzijde en bevestigd aan de ontvangstzijde na controle van de zending. Het aanmaken van een dergelijk document zorgt niet alleen voor een betere controle maar tevens een beter beheer van de voorraden zonder al te veel administratieve rompslomp.