Mogelijkheden in nummer in Finboek

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken >

Mogelijkheden in nummer in Finboek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In dit veld geeft u eerst een letter of cijfer in gevolgd door een nummer van een document of relatie.

Op de eerste positie kan de volgende letter/cijfer/teken worden gebruikt :

 

Voor uitgaande facturen :

F of 1 gevolgd door een factuur nummer.

F of 1 door niets gevolgd laat toe om te zoeken op bedrag met afwijking.

+ gevolgd door een gestructureerde mededeling

 

Voor inkomende facturen :

I of 2 gevolg door het nummer van de inkomende factuur.

I of 2 door niets gevolgd laat toe om te zoeken op bedrag met afwijking of op een referentie van de leverancier.

Voor klant :

K of 3 kan worden gevolg door een nummer of een stukje van de naam van de klant.

Indien u niets ingeeft komt u in het normale zoekscherm om een relatie op te zoeken.

 

Voor leverancier :

L of 4 kan worden gevolg door een nummer of een stukje van de naam van de leverancier.

Indien u niets ingeeft komt u in het normale zoekscherm om een relatie op te zoeken.

Voor grootboekrekening :

G of 5 kan worden gevolgd door een nummer of een stukje van de omschrijving van

de grootboekrekening.

 

Voor uitgaande creditnotas :

C of 6 gevolgd door een creditnota nummer.

C of 6 door niets gevolgd laat toe om te zoeken op bedrag met afwijking.

 

Voor inkomende creditnotas :

O of 7 gevolg door het nummer van de inkomende creditnota.

O of 7 door niets gevolgd laat toe om te zoeken op bedrag met afwijking.

 

Voorbeeld

F010001 voor uitgaande factuur nummer 010001

I010002 voor inkomende factuur 010002

K3 voor klant nummer 3

KTHEMIS voor klant The Missing Link