Module WMS Samengestelde artikelen

Navigation:  »No topics above this level«

Module WMS Samengestelde artikelen

Return to chapter overview

 

Van oudsher moet een gebruiker keuzes maken tussen assemblage artikelen, samengestelde artikelen of ook (mini-)productie artikelen.  De module WMS Samengestelde artikelen wilt echter de functies van de drie mogelijkheden combineren naar één samengsteld artikel.

 

Om het onderscheid wat te verduidelijken, vermelden we hier in 't kort de verschillen.

 

Assemblage artikelen versus samengestelde artikelen

 

Een assemblage-artikel bestaat uit een stuklijst, terug te vinden in de artikelfiche.

 

De belangrijkste eigenschap van een assemblage artikel is dat het verkocht wordt als een 'verzameling', maar daarna wordt de rest van de verkoop opgevolgd op de onderdelen.  Het moment van verkoop is daarin cruciaal.

Bovendien kan daardoor de samenstelling van de verzameling van onderdelen bij verkoop aangepast wordne.

Ook de prijs wordt in dat geval proportioneel aangepast.  Daartegenover staat dat het artikel zelf nooit in stock komt. Het zijn de onderdelen die voor deze assemblage verder opgevolgd worden.

 

Daartegenover staat het concept van de samengestelde artikelen. Deze artikelen hebben ook een samenstelling die we terugvinden op de artikelfiche, maar voor deze artikelen kan stockbeheer wel aangezet worden. We kunnen als het ware via een opdracht onderdelen uit voorraad halen en deze 'samenstellen', ook 'groeperen' genoemd, tot een eindproduct.

 

 

Samengesteld

Assemblage

Stockbeheer artikel

Ja

niet mogelijk

Stockbeheer onderdelen

Ja

Ja

Backorders artikel

Ja

niet mogelijk

Backorders onderdelen

niet in samenstelling, maar de artikelen kunnen wel apart verkocht worden

Altijd

Prijsaanpassing

ja

ja

Samenstelling wijzigbaar bij verkoop

neen

ja

Historiek verkoop artikel

Ja

Neen, aangezien de onderdelen als het ware verkocht worden

Historiek serienummers

neen

ja, van onderdelen

Historiek loten

neen

neen

 

 

In de module WMS samengestelde artikelen zullen de voordelen van beide concepten gebundeld worden.

 

1.De stuklijst (Engels: Bill of Material, of BOM) wordt wat uitgebreid, zodat naar berekening van kostprijs en beschikbaarheid uitgebreider opvolgbaar is.

2.Bij de verkoop moet een 'voorstel tot samenstelling' gemaakt kunnen worden, maar de verkoop zelf is steeds het eindproduct, nooit de 'tussenproducten'.  Assemblage-artikelen kunnen in die zin nog bestaan, maar zullen hun bestaande nadelen behouden blijven.

3.Een samengesteld artikel zal daarom omgezet worden naar de nieuwe generatie 'samenstelling'.

4.Bij het aankoopgedrag van een artikel zal ingesteld kunnen worden dat een artikel niet aangekocht wordt. Immers het kan perfect zijn dat samengestelde artikelen alléén binnen de onderneming samengesteld kunnen worden.

5.Te allen tijde moet men makkelijk kunnen zien hoeveel er van een bepaald artikel in voorraad zijn, maar evenzeer... hoeveel er zouden kunnen zijn, indien men de artikelen zou samenstellen. Dit wordt trouwens per magazijn berekend.

6.Omgekeerd geldt zelfs dat voor de beschikbaarheid van een onderdeel gekeken moet worden of het onderdeel op een of andere manier in voorraad is via een samengesteld artikel. Het uit elkaar halen van dat artikel leidt dan automatisch tot de beschikbaarheid van een artikel.

7.Het samenstellen of uit elkaar halen van samenstellingen moet 'on the fly', zeer handig dus, kunnen gebeuren.

 

Aangezien de 'hoofd' artikelen ware stock artikelen worden, zoals bij samenstellingen, wordt er ook eventueel voorraad van bijgehouden. Dit is niet anders mogelijk trouwens.