Module WMS Picking & put away

Navigation:  WMS >

Module WMS Picking & put away

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In de verdere optimalisatie van een magazijn, worden de interne bewegingen van het magazijn beheerd.  Binnen DBFACTw spreken we dan van 'locatie bewegingen'.

 

Vooraleer we op deze stap zitten, dient u reeds

a) uw artikelbeheer goed op punt te hebben

b) uw locaties reeds goed gedefiniëerd te hebben.

 

In faze 3 gaan we de routes vastleggen, hoe de magazijniers binnen in het magazijn de goederen in voorraad gaan plaatsen, of uit voorraad halen om uit te leveren.

 

De module WMS Picking & put away genereert al dan niet automatisch de locatie bewegingen binnen een magazijn.

 

 

Een locatie beweging

 

Een locatie beweging legt vast dat een artikel wordt verplaatst van één locatie binnen een magazijn naar een andere locatie.

 

Een locatie beweging bevat daarom informatie over

 

- het artikel

- de vertreklocatie

- de aankomstlocatie

- het aantal artikelen

- of de verplaatsing te maken heeft met een toewijzing of niet

 

 

Soorten locatie bewegingen

 

De locatie bewegingen binnen een magazijn zijn typisch in te delen in volgende categoriën. Deze benamingen worden ook binnen in DBFACTw gebruikt.

 

Put-Away

Deze locatie beweging zorgt ervoor dat goederen die zich op de IN locatie bevinden, worden 'weggelegd' (put away) op overstock en picking locaties.

Cross Dock

Goederen op de IN locatie, die bedoeld zijn voor klanten, worden voorgesteld om op UIT locaties geplaatst te worden.

Picking

Om een bestelbon klant uit te kunnen leveren, worden goederen uit de picking locaties van het magazijn naar de UIT locaties gebracht.

Let Down

Als picking locaties leeg lopen, wordt een Let Down opdracht gemaakt. De betekenis komt van het feit dat meestal de hoogste 'verdiepingen' op rekken gebruikt worden om de overstock te plaatsen. Een let down opdracht, brengt dan de overstock naar de picking locaties

 

 

 

Manueel of automatisch

 

Locatie bewegingen kan men te allen tijde manueel invoeren.  Men geeft in dat men voorraad van een artikel op één locatie wil verplaatsen naar een andere locatie.

 

DBFACTw heeft met deze module bovendien de mogelijkheid om dit automatisch te genereren.  Dit houdt in dat DBFACTw zélf de nodige locatie bewegingen genereert.

 

Een voorbeeld: als er goederen binnengekomen zijn, en deze bevinden zich op de IN locatie, dan zal DBFACTw automatisch locatie bewegingen genereren om deze goederen naar hun respectievelijke picking locaties te brengen.  Daar voor zit een bepaalde logica ingebouwd, die verder beschreven staat als 'autokeuze'.

 

Magazijnopdrachten

 

Een verzameling van locatie bewegingen heten we een 'magazijnopdracht'.

De locatiebewegingen kunnen gegroepeerd worden op tal van verschillende manieren.

Echter, de makkelijkste manier is ongetwijfeld

 

 

Automatische keuze van locaties binnen het gebruik van locatie bewegingen

 

Om het werken met locaties administratief zo weinig mogelijk te verzwaren, is heel wat intelligentie ingebouwd in DBFACTw. DBFACTw probeert volautomatisch een voorstel te maken van welke locatiebewegingen, met daarin een voorkeur voor welke locatie er gewerkt moet worden.

 

Daarbij wordt een bepaalde logica gevolgd. Binnen DBFACTw spreken over het "autokeuze" systeem. Het principe is eenvoudig: als DBFACTw WMS zelf kan achterhalen welke locatie gebruikt kan worden, zal het keuzescherm niet getoond worden.

 

Protip

Voor het opstarten van het Picking & Putaway systeem in een magazijn, maak alvast één IN locatie en meerdere UIT locaties aan, zodat het systeem snel en automatisch de wegzetbewegingen en picking bewegingen kan genereren.