Module WMS mini productie

Navigation:  »No topics above this level«

Module WMS mini productie

Return to chapter overview

 

De module WMS Mini productie, baseert zich op de module WMS Samengestelde artikelen, met dien verstande dat we de 'samenstelling' op zich kunnen fazeren, zoals dit ook in de module mini-productie mogelijk was.

 

De volgende stappen worden dan mogelijk:

 

Stap

Omschrijving

Voorstel

Er wordt een kladopdracht gegenereerd, waarbij aangeduid is wat we zouden willen doen. Naar stockbeheer is nog geen enkele aanpâssing gebeurd.

Gepland

Er wordt geregistreerd dat we verwachten dat onderdelen uit voorraad gaan (UIT) en dat eindproducten in voorraad komen (IN) Er is nog geen fysieke aanpassing van de stock.

In uitvoering

Vanaf dan kan men de onderdelen uit voorraad halen, indien gewenst 'globaal', in één keer, of via  delen van onderdelen (bv. 100 stuks nodig, kan betekenen dat in uitvoering 50 stuks nodig heeft).

Afgewerkt

Eindproducten zijn aangemaakt, onderdelen zijn uit voorraad gehaald.

Geannuleerd

Opdracht (indien van voorstel of gepland) wordt geannuleerd, dus IN of UIT wordt teruggeschroefd.

 

Tip: deze stappen zijn zeer gelijkaardig met wat we van magazijntransferten terug vinden.  Naar abstractie is dit zeker ook logisch, aangezien we 'verwachten' dat we onderdelen zullen verminderen (UIT), om een eindproduct te creëren (IN)

 

De problematiek van vroeger in miniproductie wordt volledig opgelost.

 

Zo kunnen we nu te weten komen:

- de behoefte van deze artikelen   (hoeveel hebben we van deze artikelen nodig?)

- de mogelijkheid hoeveel van deze artikelen aangemaakt kùnnen worden (door de beschikbaarheid van de onderdelen te onderzoeken)